საქართველოს ფოსტა

ვებ–საიტი: https://www.gpost.ge/
  18 იან - 31 იან
რუსთავი
  18 იან - 31 იან
გარდაბანი
  18 იან - 31 იან
ფოთი
  18 იან - 31 იან
ხაშური
  18 იან - 31 იან
ახალციხე
  18 იან - 31 იან
ბათუმი
  11 იან - 31 იან
თბილისი
  11 იან - 31 იან
ქუთაისი
  11 იან - 31 იან
ბათუმი
  11 იან - 31 იან
გარდაბანი
  11 იან - 31 იან
თბილისი
  11 იან - 31 იან
თბილისი
  11 იან - 31 იან
ამბროლაური
  11 იან - 31 იან
თბილისი
  11 იან - 31 იან
გურჯაანი
  11 იან - 31 იან
თბილისი
  27 დეკ - 24 იან
ზუგდიდი