საქართველოს ფოსტა

ვებ–საიტი: https://www.gpost.ge/
  14 ივნ - 30 ივნ
ხარაგაული
  14 ივნ - 30 ივნ
ბათუმი
  14 ივნ - 13 ივლ
თბილისი
  14 ივნ - 30 ივნ
ჩოხატაური
  14 ივნ - 29 ივნ
თბილისი
  14 ივნ - 21 ივნ
თბილისი
  07 ივნ - 30 ივნ
სამტრედია
  07 ივნ - 23 ივნ
ქუთაისი
  07 ივნ - 05 ივლ
ბათუმი
  07 ივნ - 23 ივნ
თბილისი
  07 ივნ - 30 ივნ
თბილისი
  07 ივნ - 23 ივნ
მცხეთა
  07 ივნ - 28 ივნ
თბილისი
  14 ივნ - 29 ივნ
თბილისი
  31 მაის - 26 ივნ
ქობულეთი
  31 მაის - 29 ივნ
თბილისი
  07 ივნ - 21 ივნ
თბილისი