საქართველოს ფოსტა

ვებ–საიტი: https://www.gpost.ge/
  06 ივლ - 03 აგვ
წალკა
  06 ივლ - 03 აგვ
თეთრიწყარო
  06 ივლ - 26 ივლ
თბილისი
  06 ივლ - 26 ივლ
მცხეთა
  06 ივლ - 26 ივლ
თელავი
  06 ივლ - 18 ივლ
თბილისი
  27 ივნ - 26 ივლ
თბილისი
  27 ივნ - 26 ივლ
თბილისი
  27 ივნ - 26 ივლ
თბილისი
  27 ივნ - 26 ივლ
ბორჯომი
  27 ივნ - 26 ივლ
ხაშური
  27 ივნ - 26 ივლ
ოზურგეთი
  19 ივნ - 18 ივლ
თბილისი
  19 ივნ - 18 ივლ
მცხეთა
  27 ივნ - 18 ივლ
თბილისი
  19 ივნ - 18 ივლ
ოზურგეთი
  19 ივნ - 18 ივლ
ყაზბეგი
  13 ივნ - 12 ივლ
ყაზბეგი
  27 ივნ - 12 ივლ
ზუგდიდი
  19 ივნ - 12 ივლ
ქარელი
  27 ივნ - 12 ივლ
გარდაბანი
  13 ივნ - 12 ივლ
თბილისი
  19 ივნ - 12 ივლ
თბილისი