ბს/2 ჯორჯია

ინდუსტრია: საბანკო
თანამშრომელთა რაოდენობა: 50 - 100
ვებ–საიტი: www.bs2.ge
ელ. ფოსტა: info.ge@bs2.lt