საქართველოს სალიზინგო კომპანია

ვებ–საიტი: http://leasing.ge/ge/

"საქართველოს სალიზინგო კომპანია" ემსახურება იმ მოქალაქეთა კატეგორიას რომლებიც საჭიროებს დახმარებას ავტომობილის შეძენის დროს. თანხის დანაკლისის შემთხვევაში, კომპანია გასცემს იჯარის სახით თანხას რომელიც დაიფარება პროცენტული დანამატით.