ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია

ვებ–საიტი: https://www.heidelbergcement.ge/en
  24 ნოემ - 19 დეკ
რუსთავი
  24 ნოემ - 12 დეკ
თბილისი
  15 ნოემ - 05 დეკ
თბილისი