ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია

ვებ–საიტი: https://www.heidelbergcement.ge/en
  20 ნოემ - 05 დეკ
დედოფლისწყარო
  20 ნოემ - 05 დეკ
რუსთავი
  17 ნოემ - 15 დეკ
რუსთავი, კასპი