პროკრედიტ ბანკი

ვებ–საიტი: https://www.procreditbank.ge/
მცირე ბიზნესს კლიენტთა მრჩეველი 06 დეკ - 19 დეკ
თბილისი
საშუალო ბიზნესს კლიენტთა მრჩეველი 06 დეკ - 19 დეკ
თბილისი
ბიზნეს კლიენტთა მრჩეველი ბათუმში 07 დეკ - 21 დეკ
ბათუმი
პროკრედიტ ბანკის დასაქმების პროგრამა 29 ნოემ - 13 დეკ
თბილისი, სხვა