პირველი ნაბიჯი საქართველო

"პირველი ნაბიჯი საქართველო" არის არასამთავრობო საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რომელიც ემსახურება შეზღუდული ინტელექტუალური და ფიზიკური შესაძლებლობების მქონე ბავშვებსა და მათ ოჯახებს.