ვეზირი

ვებ–საიტი: http://www.veziri.ge/
  • დაარსდა 1996 წელს
  • საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები: SCADA და ტელემეტრია, უსაფრთხოების სისტემები, კომუნიკაციის სისტემები, ავტომატიზირება                 
  • ვეზირს 450 მაღალკვალიფიციური თანამშრომელი ჰყავს    
  • ხარისხის მართვის სერტიფიკატის ISO9001:2008 მფლობელი   
  • Alcatel-Lucent, AVAYA, Mils Electronic, Cisco და მრავალი სხვა უცხროური ბრენდის  ოფიციალური ბიზნეს პარტნიორი საქართველოში
  30 მარ - 28 აპრ
თბილისი