პალიტრა მედია ჰოლდინგი

  23 მაის - 21 ივნ
თბილისი
  22 მაის - 20 ივნ
თბილისი
  21 მაის - 19 ივნ
თბილისი
  21 მაის - 19 ივნ
თბილისი
  21 მაის - 19 ივნ
თბილისი
  20 მაის - 18 ივნ
თბილისი
  20 მაის - 18 ივნ
თბილისი
  17 მაის - 15 ივნ
თბილისი
  16 მაის - 14 ივნ
თბილისი
  15 მაის - 13 ივნ
თბილისი
  14 მაის - 12 ივნ
თბილისი
  13 მაის - 11 ივნ
თბილისი
  13 მაის - 11 ივნ
თბილისი
  13 მაის - 09 ივნ
თბილისი
  13 მაის - 09 ივნ
თბილისი
  10 მაის - 06 ივნ
თბილისი
  10 მაის - 06 ივნ
თბილისი
  08 მაის - 06 ივნ
თბილისი
  06 მაის - 04 ივნ
თბილისი
  06 მაის - 04 ივნ
თბილისი
  03 მაის - 01 ივნ
თბილისი
  03 მაის - 01 ივნ
თბილისი
  01 მაის - 30 მაის
თბილისი
  01 მაის - 30 მაის
თბილისი
  30 აპრ - 29 მაის
თბილისი
  30 აპრ - 29 მაის
თბილისი