ბი-ემ-სი გორგია

  15 ოქტ - 29 ოქტ
ბათუმი
  15 ოქტ - 29 ოქტ
ზუგდიდი
  15 ოქტ - 29 ოქტ
თელავი
  15 ოქტ - 29 ოქტ
მარნეული
  15 ოქტ - 29 ოქტ
ქუთაისი
  15 ოქტ - 13 ნოემ
ქუთაისი
  15 ოქტ - 25 ოქტ
თბილისი
  12 ოქტ - 27 ოქტ
მარნეული
  12 ოქტ - 27 ოქტ
თბილისი
  12 ოქტ - 10 ნოემ
თბილისი
  12 ოქტ - 27 ოქტ
თბილისი
  12 ოქტ - 27 ოქტ
თბილისი
  12 ოქტ - 27 ოქტ
მარნეული
  12 ოქტ - 27 ოქტ
თბილისი
  12 ოქტ - 27 ოქტ
თბილისი
  12 ოქტ - 27 ოქტ
თბილისი
  12 ოქტ - 27 ოქტ
თბილისი
  12 ოქტ - 27 ოქტ
მარნეული
  12 ოქტ - 27 ოქტ
მარნეული
  12 ოქტ - 27 ოქტ
მარნეული
  10 ოქტ - 27 ოქტ
ბათუმი
  10 ოქტ - 27 ოქტ
ბათუმი
  10 ოქტ - 27 ოქტ
ბათუმი
  10 ოქტ - 18 ოქტ
თბილისი
  10 ოქტ - 24 ოქტ
ქუთაისი
  10 ოქტ - 24 ოქტ
თბილისი
  10 ოქტ - 24 ოქტ
თბილისი
  09 ოქტ - 23 ოქტ
თბილისი
  04 ოქტ - 18 ოქტ
თელავი
  04 ოქტ - 18 ოქტ
თელავი
  04 ოქტ - 18 ოქტ
თბილისი
  03 ოქტ - 17 ოქტ
თბილისი
  03 ოქტ - 17 ოქტ
თბილისი
  03 ოქტ - 17 ოქტ
ქუთაისი
  02 ოქტ - დღეს
ზუგდიდი
  02 ოქტ - დღეს
თბილისი
  02 ოქტ - დღეს
თბილისი
  23 სექ - 22 ოქტ
თბილისი
  18 სექ - 17 ოქტ
თბილისი