ბი-ემ-სი გორგია

  23 ნოემ - 07 დეკ
თბილისი
  23 ნოემ - 07 დეკ
თბილისი
  23 ნოემ - 07 დეკ
თბილისი
  05 დეკ - 19 დეკ
თბილისი
  05 დეკ - 18 დეკ
ბათუმი
  04 დეკ - 18 დეკ
თბილისი
  04 დეკ - 18 დეკ
ბათუმი
  04 დეკ - 18 დეკ
ბათუმი
  03 დეკ - 17 დეკ
ბათუმი
  03 დეკ - 17 დეკ
ზუგდიდი
  03 დეკ - 17 დეკ
თბილისი
  03 დეკ - 16 დეკ
თბილისი
  03 დეკ - 16 დეკ
თბილისი
  03 დეკ - 16 დეკ
თბილისი
  03 დეკ - 16 დეკ
თბილისი
  03 დეკ - 16 დეკ
თბილისი
  03 დეკ - 16 დეკ
თელავი, გურჯაანი, სხვა
  03 დეკ - 16 დეკ
თბილისი
  02 დეკ - 16 დეკ
ბათუმი
  02 დეკ - 16 დეკ
თბილისი
  02 დეკ - 16 დეკ
თბილისი
  02 დეკ - 09 დეკ
თბილისი
  28 ნოემ - 12 დეკ
ბათუმი
  27 ნოემ - 11 დეკ
თელავი
  27 ნოემ - 11 დეკ
თელავი
  25 ნოემ - 09 დეკ
თბილისი
  25 ნოემ - 07 დეკ
ბათუმი
  25 ნოემ - 07 დეკ
თბილისი
  16 ნოემ - 15 დეკ
თელავი