აღმოსავლეთის ენერგოკორპორაცია

ვებ–საიტი: https://www.bia.ge/company/1795


მოკლე ინფორმაცია: 
ხადორჰესი შპს. აღმოსავლეთის ენერგოკორპორაციის მიერ საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ ჩინური ინვესტიციით განხორციელებული პირველი ჰიდროელექტროსადგურია. 

ადგილმდებარეობა - სოფ. ხადორი, ახმეტის რაიონი, საქართველო
დადგმული სიმძლავრე - 24 მგვტ.