გეომეფი

ინდუსტრია: კონსალტინგი
თანამშრომელთა რაოდენობა: 10 - 50
ვებ–საიტი: WWW.GEOMAP.GE
ელ. ფოსტა: info@geomap.ge

საინჟინრო, საკვლევაძიებო ინსტიტუტი