იუნიონფარმა

ელ. ფოსტა:

კომპანია "იუნიონფარმა" თანამედროვე სადისტრიბუციო კომპანიაა ფარმაციის დარგში, რომელიც დიტრიბუციას ახორციელებს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე  ყველა რეგიონში, სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებში, რომლებიც ჩვენი მნიშვნელოვანი პარტნიორები არიან. ჩვენი კლიენტების საერთო მოცილობა 2013 წლისათვის 900 აღწევს.ჩსაქონლის იმპორტს ვახორციელებთ უკრაინიდან, ბულგარეთიდან, ბალტიისპირეთის ქვეყნებიდან, რუსეთიდან. კომპანიის საქმიანობის სფერო მოიცავს სხვადასხვა მწარმოებლებისაგან მედიკამენტების იმპორტს, რეგისტრაციას და პრომოციას.