ქუთაისის მენეჯერთა პროფესიული კოლეჯი *

ელ. ფოსტა: mcollege2012@mail.ru

ა.ა.ი.პ. მენეჯრთა სასწავლებელი აცხადებს ვაკანსიებს შემდეგი სპეციალობის პედაგოგებზე:

 • ქართული ენა;
 • ისტორია;
 • უცხო ენა(ინგლისური);
 •  მათემატიკა;
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიები;
 • ფიზიკა;
 • საგადასახადო საქმე;
 • ფინანსური აღრიცხვა;
 • საქმისწარმოება;
 • ბუღალტრული აღრიცხვა;
 • სამართალი;

  შემდეგი პროფესიული პროგრამებისათვის:

 • ოფისის მენეჯერი(მდივან-რეფერანტი) მე-2 და მე-3 საფეხურები;
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიები მე-3 საფეხური;
 • ბუღალტერ-მოანგარიშე მე-3 საფეხური.

პროფესიული  განათლების  მასწავლებელისადმი    წაყენებული კრიტერიუმებია:    

 1.  უმაღლესი განათლება  შესაბამის  სპეციალობაში;

2.   პროფესიული განათლების IV ან V საფეხურის კვალიფიკაციის მფლობელის 

დამადასტურებელი  დოკუმენტი

3.  შესაბამისი პროფესიით მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.

4.   საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა;

 5.  ინტერნეტში მუშაობის გამოცდილება;

 6.  კომუნიკაბელობა და აზრის გამართულად გადმოცემის უნარი;

 

. კონკურსანტებმა უნდა წარმოადგინონ:

___ განაცხადი

___ CV

___ უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლი

___ შრომითი სტაჟის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან კვალიფიკაციის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტაცია

შემდეგ მისამართზე:  ქუთაისი, ზვ. გამსახურდიას 34, მე-3 სართული

ელ. ფოსტა: mcollege2012@mail.ru

განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა 2013 წლის  28 აპრილი

 

  პროფესიული  განათლების  მასწავლებლის  შერჩევა  ჩატარდება წარმოდგენილი   

დოკუმენტაციის  შესწავლისა და გასაუბრების  წესით;