სასწავლო ცენტრი ILC

ILC - ი ხუთი წელია ფუქციონირებს და წარმატებით ქმნის კონკურენტუნარიანი გარემოს..ჩვენთან ILC-ში სასწავლო კურსების ფართო არჩევანია: ენები: ქართული(უცხოელებისთვის) ინგლისური, ესპანური, რუსული, გერმანული, თურული, იტალიური, ფრანგული. მომზადება ეროვნული და საატესტატო გამოცდებისთვის, კომპიუტერული პროგრამები, ბუღალტერია (ბასს სტანდარტებით). ტურიზმის მენეჯმენტი; სასტუმროს მენეჯმენტი; HRმენეჯმენტი-პერსონალის მართვა; Public Relations - საზოგადოებასთან ურთიერთობა; ჟურნალისტიკა- ფოტოხელოვნება; დიზაინი; გაიცემა შესაბამისი სერთიფიკატი. თქვენ გელოდებათ მაღალკვალიფიციური პედაგოგთა გუნდი ,რომლებმაც განათლება მიიღეს ან სტაჟირება გაიარეს უცხოეთში, ასევე წამყვანი ინსტიტდან მოწვეული მაღალრეიტინგული პედაგოგი.