თბილისის #202 საჯარო სკოლა

უსინათლო ბავშვთა საჯარო სკოლა