ნოა

კომპანია “ ნოა “- დაარსდა 2012 წლის 28 ივლისს, როგორც შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) კომპანიის დაარსება მოახდინა კარგად გამოცდილ არქიტექტორთა გუნდმა და არის უკვე კარგად დამკვიდრებული კომპანიის ნაწილი . მისი სპეციალიზაციაა შემდეგ დარგებში არქიტექტურა და ქალაქგეგმარება ინტერიერის დიზაინი ტოპოგრაფია გეოდეზია