ოფთალმიჯი

ოფთალმოლოგიური მომსახურების გაწევა პაციენტებისათვილი.