პურის საბადო შეჩერებულია*

კომპანია "პურის საბადო" ჩამოყალიბდა 2010წელს,იგი ემსახურება პურის წარმოება-რეალიზაციას.დიდი შრომისა და გამოცდილების შემდეგ კომპანიამ შექმნა ახალი მომსახურების უნიკალური "სახლში მიტანის" სერვისი.