საქართველოს საერთაშორისო კონტეინერული ტრანსპორტი

ელ. ფოსტა:

შპს სსკტ უკვე 12 წელია მოღვაწეობს სატრანსპორტო სფეროში. მთავარი მიმართულებაა საერთაშორისო სახმელეთო გადაზიდვები.