სამთო-საივესტიციო კორპორაცია(ს.ნ. არასწორია)

შ.პ.ს სამთო საინვესტიციო კორპორაცია, საქართველოს წიაღისეულის ბაზარზე 2000 წლიდან მოღვაწეობს და წარმოადგენს კაოლინური თიხების, ტრაქიტების, პეგმატიტებისა და სხვა სასარგებლო წიაღისეულის ერთ–ერთ ყველაზე წარმატებულ ექსპორტიორ.