*ჯენიუს კომპანი

კომპანია ემსახურება სწრაფი ჩარიცხვების ტერმინალების ქსელს