ფრანი

შპს ფრანი წარმოადგენს მოგზაურობისა და სასწავლო კონსულტანტ კომპანიას რომელიც დაარსდა საქართველოში,თბილისში.