სულიკო

ელ. ფოსტა:
ფეხსაცმელების მაღაზია. მდებარეობს დოლიძის ქ. 20. საბითუმო საცალო ვაჭრობა.