კომპანია მშენებლობა და რემონტი

სამშენებლო საქონლის და ხელსაწყოების საბითუმო საცალო ვაჭრობა და დისტრიბუცია