დი.ეი.სი.

ინდუსტრია: ელექტრონიკა
თანამშრომელთა რაოდენობა: 0 - 10
ვებ–საიტი: www.dac.ge