დი.ეი.სი.

ვებ–საიტი: https://www.dac.ge/
ანაზღაურებადი სტაჟირება საცალო გაყიდვების მენეჯერის პოზიციაზე 13 სექ - 28 სექ
თბილისი