ბიგ სტარი

ელ. ფოსტა:

ბიგ სტარი არის სარეკლამო სააგენტო, რომელიც ორიენტირებულია ინოვაციებზე ქართულ სარეკლამო სივრცეში.