პოლიგრაფისტი

ინდუსტრია: სხვა
თანამშრომელთა რაოდენობა: 10 - 50
ელ. ფოსტა: poligrafisti10@gmail.com

კომპანიის საქმანობის სფეროები:

1. ინვესტირება  მომსახურების  და  წარმოების  სფეროს საწარმოებში