ინფო ქოლი

ელ. ფოსტა:

კონტაქტ ცენტრი „ინფო ქოლი“ - მსოფლიო ლიდერი მწარმოებლების ტექნიკური საშუალებების, ჩვენს მიერ შექმნილი და დანერგილი პროცესების, ფუნქციების, დინამიური პროგრამული გადაწყვეტილებების, რომლებიც ზედმიწევნით ზუსტად მოერგება თქვენს მოთხოვნილებებს და გამოცდილი, პროფესიონალი პერსონალის ეფექტური სინთეზით ვეხმარებით კომპანიებს იმიჯის ამაღლებასა და საბაზრო ღირებულების ზრდაში