თიჯიეს კკ-ჯგუფი

ელ. ფოსტა: contact@tgs-kkgroup.ge

აუდიტური კომპანია "კკ-ჯგუფი” დაფუძნებულია 2008 წელს. კომპანიის ოფისები განთავსებულია ქალაქ თბილისსა და ქუთაისში.

კომპანია აქტიურად თანამშრომლობს იურიდიულ და ფიზიკურ სამეწარმეო სუბიექტებთან მომსახურების მრავალპროფილიანი სპექტრით, რომელიც მოიცავს: აუდიტორულ და ბუღალტრულ მომსახურებას. კონსულტაციებს: ბუღალტრულ, საგადსახადო და იურიდიულ საკითხებზე.