სი დი ეს

ვებ–საიტი: cds.ge

კომპანია ჩამოყალიბდა 2003 წელს და დღემდე აგრძელებს წარმატებულ საქმიანობას.
ჩვენი განყოფილებებია:

  • IT მომსახურება და აუთსორსინგი; 
  • ​კომპიუტერული სერვის ცენტრი; 
  • Web საიტების დამზადება; 
  • კომპიუტერული ტექნიკის მაღაზია;