ჯეო ცნობარი

საინფორმაციო ცენტრი 118 08 მომხმარებელს 24 საათიან უწყვეტ რეჟიმში სხვადასხვა ინოვაციურ სერვისს თავაზობს, რომელთა უმრავლესობაც კომპანიამ პირველმა დანერგა საქართველოს ბაზარზე. საინფორმაციო ცენტრი 118 08 საქართველოში ერთ-ერთი მყარი სატელეკომუნიკაციო კომპანიაა. უნიკალური საინფორმაციო ბაზა და ადგილობრივი კადრების პროფესიონალიზმი 08-ს ლიდერის პოზიციას უნარჩუნებს.