კაპტო ჯგუფი

შპს ”კაპტო ჯგუფი”  ერთ-ერთი წამყვანი აუდიტორული კომპანიაა საქართველოში, რომლის ძირითადი საქმიანობაა აუდიტი, შეფასება, კონსალტინგი, რეპორტინგი, ბუღალტრული და ფინანსური აღრიცხვის აუთსორინგი და იურიდიული მომსახურება.