კარატ

ელ. ფოსტა:

საკონდიტრო მასალების და ხელსაწყოების მაღაზიაში საბთუმო და საცალო ვაჭრობა