ბაზისბანკი

საცალო გაყიდვების ჯგუფის უფროსი 16 ნოემ - 30 ნოემ
თბილისი
საცალო გაყიდვების უფროსი ოფიცერი 16 ნოემ - 30 ნოემ
თბილისი
საცალო გაყიდვების უფროსი ოფიცერი ქუთაისში 16 ნოემ - 30 ნოემ
ქუთაისი
საცალო გაყიდვების უფროსი ოფიცერი რუსთავში 16 ნოემ - 30 ნოემ
რუსთავი
საცალო გაყიდვების უფროსი ოფიცერი ბათუმში 16 ნოემ - 30 ნოემ
ბათუმი
პროგრამული უზრუნველყოფის სპეციალისტი 15 ნოემ - 29 ნოემ
თბილისი
ტექნიკური მხარდაჭერის სპეციალისტი 15 ნოემ - 29 ნოემ
თბილისი
სარეზერვო კლიენტთა მომსახურების მოლარე–ოპერატორი 07 ნოემ - 21 ნოემ
თბილისი
კლიენტთა მომსახურების უფროსი ოპერატორი 07 ნოემ - 21 ნოემ
თბილისი
კლიენტთა მომსახურების მოლარე-ოპერატორი 07 ნოემ - 21 ნოემ
თბილისი