ოპტიმა

ელ. ფოსტა:

საინფორმაციო ტექნოლოგიების აპარატურის მწარმოებელი, რეალიზატორი და მომსახურების კომპანია.