ოპტიმა

საინფორმაციო ტექნოლოგიების აპარატურის მწარმოებელი, რეალიზატორი და მომსახურების კომპანია.