გრინ გრუფ

კომპანია დაარსებულია 2010 წელს და ეწევა სამეწარმეო საქმიანობას, კერძოდ, დაკავებულია ქალისა და მამაკაცის აქსესუარების გაყიდვით