საქართველოს ბანკი

ინდუსტრია: საბანკო
ვებ–საიტი: http://www.bankofgeorgia.ge