02 მაის - 21 მაის
თბილისი, ბათუმი, თელავი, ქუთაისი, რუსთავი