სამშენებლო-არქიტექტურული პროგრამების კურსები;AutoCAD,ArchiCAD,Sketch Up,Lumion

თარიღები: 10 ოქტ - 08 ნოემ
მდებარეობა: თბილისი
ელ. ფოსტა: infointelc@gmail.com
ტელეფონი: +995 595 050154
ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები:  ტრენინგ კურსები

"ინტელექტ ცენტრი" გთავაზობთ სამშენებლო / არქიტექტურული პროგრამების, პროექტების, 3D მოდელირების და ვიზუალიზაციის პროგრამების; ავტოკადის, არქიკადის, სკეჩაპის და ლუმიონის შემსწავლელ სასერტიფიკატო კურსებს!

AutoCad, ArchiCad, SketchUp, Lumion!

პროგრამები შეისწავლება პროფესიონალურ დონეზე! 
სალექციო კურსები შემუშავებულია ამ სფეროში მოღვაწე პროფესიონალი, სერტიფიცირებული პრაქტიკოსი არქიტექტორების მიერ, თანამედროვე მეთოდებზე და საერთაშორისო სტანდარტებზე დაყრდნობით!

განსაკუთრებული პირობა! გაითვალისწინეთ; ტრენინგ-კურსის მონაწილეებს გადაეცემათ ყოველი ლექციის შემდეგ ლექციის მსვლელობისას ჩაწერილი ვიდეო გაკვეთილები, რაც მნიშვნელოვნად დაეხმარებათ მათ ახალი მასალის შესწავლასა და დავალებების შესრულებაში!

ბმულზე შეგიძლიათ იხილოთ ამ პროგრამებში შესრულებული ნამუშევრები: https://www.facebook.com/pg/IntellectCenterTbilisi/photos/?tab=album&album_id=1086017971503968


1. AutoCad

ავტოკადის შემსწავლელი კურსი მოიცავს შემდეგ საკითებს:

I დონე:

სამუშაო სივრცის მიმოხილვა მისი მოწყობა და შენახვა. შაბლონის, ზომის ერთეულების  და ფაილის ძირითადი პარამეტრების შერჩევა.

ხაზის, მულტიხაზის (Polyline) გმოყენებით მარტივი გეომეტრიული ფიგურის შექმნა,

დინამიურ ჩანართში მონაცემების შეყვანის პრინციპი,
პოლარული მიდევნება, ანუ კურსორის გრადუსულ ზომაზე მიბმა (Polar tracking),
კურსორის სახასიათო წერტილებზე მიბმა (object snap), ობიექტების მიბმაზე მიდევნება,
ნავიგაციის და მონიშვნის ძირითადი პრინციპები,

მართკუთხედის და მრავალკუთხედის დახაზვის მეთოდები, ხაზის და მულტიხაზის სახელურებით რედაქტირების საშუალებები, წრეწირის და რკალის შექმნის ძირითადი მეთოდები და მათი რედაქტირება არსებული სახელურების მეშვეობით,
ელიფსის დახაზვის მეთოდები და ასევე მათი რედაქტირება,

ძირითადი რედაქტირების ხელსაწყოების (Move, rotate, trim, copy, mirror, fillet ა.შ) გამოყენება,

ერთსტრიქონიანი და მრავალსრიქონიანი ტექსტის შექმნა და რედაქტირება, ტექსტის სტილები. ორთოგონალური და დახრილი ზომის ხაზები. რკალის სიგრძის, დიამეტრის და რადიუსის ზომის ხაზები, კუთხის გრადუსული ზომის გამოტანა,

ახალი ბლოკის შექმნა და არსებული ბლოკების გამოყენება,

Layer - ების შექმნა და მათი გამოყენება,

ობიექტის ძირითადი პარამეტრების (ფერი, სისქე, ხაზის ტიპი) რედაქტირება,


პირველი დონის კურსი მოიცავს: 12 ლექციას, ლექციების ინტენსივობა კვირაში 3-ჯერ.
ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად - 1 საათი. ჯგუფში - 1,30წთ.
კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად - 300 ლარი, ჯგუფში - 270 ლარი.


II დონე:

საკუთარი შაბლონის შექმნა,

ხაზვის სხვა საშუალებები, მრუდე წირი, წრფე, სხივის გამოყენება.
წერტილების დასმა; გაყოფა რაოდენობის და ზომის მიხადვით. სპრალური ხაზის და ღრუბლის შექმნა,
დაშტრიხვა, ფერის ჩასხმა,
რედაქტირების დამატებით ხელსაწყოების (Array, align, brake ა.შ) გამოყენება,
სწრაფი ზომების გამოტანა, საბაზისო ზომა, ზომათა ჯაჭვი. მულტილიდერის და ცხრილის შემნა და სტილის რედაქტირება,
დინამიური ბლოკების შექმნა, ჯგუფის შექმნა, ჯგუფის მენეჯერი და მისი გამოყენება,
დამხმარე საშუალებების გამოყრნრბით მანძილის, რადიუსის, კუთხის და ფართობის გაზომვა, კალკულატორის გამოყენება, სწრაფი მონიშვნის მეთოდები და ელემენტების რაოდენობის გამოანგარიშება,
სხვადასხვა ფორმატის ფაილის შემოტანა და მიბმა ავტოკადის დოკუმენტზე,
ზომის და გეომეტრიული შეზღუდვების გამოყენება,
SPDS ხელსაწყოების გამოყენება,
ფაილის ოპტიმიზაცია გა გაწმენდა,
ნახაზის ფურცელზე გამოტანა, მასშტაბში დასმა და დასაბეჭდად მომზადება PDF ფორმატში.

მეორე დონის კურსი მოიცავს: 12 ლექციას, ლექციების ინტენსივობა კვირაში 3-ჯერ.
ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად - 1 საათი,  ჯგუფში - 1.30წთ.
ღირებულება: ინდივიდუალურად - 300 ლარი, ჯგუფში - 270 ლარი.


III დონე

 • 3D პრიმიტივების შექმნა.
 • 2D ხაზების და ფიგურების გადაყვანა 3D განზომილებაში,
 • 3D ფიგურებით ერთმანეთზეზე მოქმედება, 3D Solid ელემენტები.
 • რთული 3D ფიგურების შექმნა და რედაქტირება (ფიგურების ფორმისცვლა სხვადასხვა ხერხებით)
 • არსებული 3D ბლოკებისგამოყენება.
 • ინდუსტრიული ნახაზი 3D- ში.
 • არსებული მატერიალების გამოყენება და ახალის შექმნა
 • სცენის მომზადება, განათების დამატება.
 • ვიზუალიზაცია (ფოტო რენდერი)


მესამე დონის კურსი მოიცავს: 8 ლექციას, ლექციების ინტენსივობა კვირაში 3-ჯერ.
ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად - 1 საათი, ჯგუფში: 1.30წთ.
ღირებულება: ინდივიდუალურად - 300 ლარი, ჯგუფში - 270 ლარი.2. ArchiCad:

არქიკადის შემსწავლელი კურსი მოიცავს შემდეგ საკითებს:

I დონე:

სამუშაო არის მოწყოაბა (ინსტრუმენტების ზოლი, ერთეულები, საპროექტო ბადე, დამხმარე ფანჯრები და ა.შ),

 • მრავალსართულიანი სახლის დაპროექტება, ყველა სამშენებლო კვანძის გამოყენებით და რედაქტირებით  (კარ-ფანჯარა, რიგელები, კოლონები და ა.შ) და ზომების გამოტანა,
 • ახალი მასალების, ობიექტების, კარებების, ფანჯრების, კედლების, კოლონების, კოჭების შექმნა, ჩატვირთავა და შენახვა,
 • მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა,
 • არსებული შრეების მიმოხილვა,
 • დამხმარე 2D ინსტრუმენტების (line, polyline და ა.შ) გამოყენება,
 • სრული პროექტის და ცალკეული კვაძების გადატანა შესაბამისი ზომის ფურცლებზე, მასშტაბში მოყვანა და დაბეჭდვა.

პირველი დონის კურსი მოიცავს: 12 ლექციას, ლექციების ინტენსივობა კვირაში 3-ჯერ, 
ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად - 1 საათი, ჯგუფში: 1,30წთ.
ღირებულება: ინდივიდუალურად  - 300 ლარი, ჯგუფში - 270 ლარი.


II დონე:

რთული კონსტრუქციის მრავალსართულიანი სახლის დაპროექტება,

 • პროექტის მიბმა არსებულ ლანდშაფტთან (რეალური გეოდეზიური მონაცემებით),
 • პროექტში არსებულ შრეებთან (Leyers) მუშაობა, ახალი შრეების შექმნა.
 • რთული კონსტრუქციის ობიექტების შექმნა, შენახვა სხვადასხვა ფორმატში და საკუთარი ბიბლიოთეკების შექმნა.
 • Morphm, Shell ხელსაწყოების გამოყენება.


მეორე დონის კურსი მოიცავს:12 ლექციას, ლექციების ინტენსივობა კვირაში 3-ჯერ
ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად - 1 საათი, ჯგუფში - 1.30წთ.
ღირებულება: ინდივიდუალურად - 300 ლარი, ჯგუფში - 270 ლარი.


III დონე

 • 3D მოდელის მატერიალებზე მუშაობა, არსებული მატერიალების გამოყენება
 • ახალი მატერიალების შექმნა და რედაქტირება.
 • ვირტუალური გარემოს მომზადება ვიზუალიზაციისთვის. 3D ხედის ფოტოზე მორგება.
 • სცენის მომზადება, ბუნებრივი და ხელოვნური განათების მოზყობა.
 • ვიზუალიზაცია (ფოტო რენდერი)
 • დამუშავებული მასალის გამოყენება პროექტში.

მესამე დონის კურსი მოიცავს: 8 ლექციას, ლექციების ინტენსივობა კვირაში 3-ჯერ
ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად - 1 საათი, ჯგუფში - 1.30წთ.
ღირებულება: ინდივიდუალურად - 300 ლარი, ჯგუფში - 270 ლარი.3. Sketch Up:

სკეჩაპის შემსწავლელი კურსი მოიცავს შემდეგ საკითებს:

I დონე:

ფაილის პარამეტრების შერჩევა, სამუშაო არის მოწყობა,

 • ძირითადი მოდელირების, რედაქტირების და ნავიგაციის ხელსაწყოების გამოყენება.
 • მარტივი 3D მოდელის შეგმნა ზუსტ ზომებში და მათი რედაქტირება.
 • ხელსაწყოების Add location, Photo textureს, Sandbox გამოყენება.
 • 3D მოდელზე ტექსტურის დამატება და რედაქტირება.
 • შრეებზე მუშაობა.
 • Sketchup 3D warehouse- დან მოდელების გადმოწერა და გამოყენება.
 • არსებული მოდელების იმპორტი და ექსპორტი სხვადასხვა ფორმატში.
 • 3D მოდელის ოპტიმიზაცია და საპრეზენტაციოდ მომზადება.

 


პირველი დონის კურსი მოიცავს: 12 ლექციას, ლექციების ინტენსივობა კვირაში 3-ჯერ.
ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად - 1 საათი. ჯგუფში - 1,30წთ.
ღირებულება: ინდივიდუალურად - 300 ლარი, ჯგუფში - 270 ლარი.

II დონე:

ყველა ხელსაწყოს დეტალური შესწავლა.

 • საჭირო დამატებითი ხელსაწყოების დამატება Extension Warehouse - დან და მათი გამოყენება.
 • რთული, სრულყოფილი 3D მოდელის აწყობა ზუსტ ზომებში.
 • 2D ნახაზისგამოტანა პროექტირებისთვის.
 • V-Ray მატერიალებზე მუშაოობა, ბუნებრივი და ხელოვნური განათების მოწყობა.

V-Ray -ის რენდერი (ფოტორეალისტური სურათის შექმნა)

მეორე დონის კურსი მოიცავს: 12 ლექციას, ლექციების ინტენსივობა კვირაში 3-ჯერ.
ერთი ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად - 1 საათი, ჯგუფში - 1,30წთ.
ღირებულება: ინდივიდუალურად - 300 ლარი, 2 - 3 კაციან ჯგუფში - 270 ლარი.


4. Lumion

ლუმიონის შემსწავლელი კურსი მოიცავს შემდეგ საკითებს:

 • პროგრამის ზოგადი მიმოხილვა და სამუშაო სივრცის გაცნობა,
 • სხვადასხვა ფორმატის სამგანზომილებიანი (3D) მოდელის იმპორტი, 
 • ბიბლიოთეკაში არსებული მატერიალების გამოყენება და მათი რედაქტირება,
 • სტანდარტული მატერიალიდან ახალი სასურველი მატერიალის შექმნა; color map, normal map გამოყენებით,
 • Light map (სინალიე) foliage (შეფოთვლა) და სხვა დამატებითი პარამეტრების კონტროლი,
 • გეორგაფიული რელიეფის შექმნა და მოხატვა. ანიმირებული წყლის დამატება,
 • ბიბლიოთეკაში არსებული 2D და 3D მოდელების დამატება და პარამეტრების რედაქტირება,
 • სხვადასხვა ეფექტების დამატება სცენაზე: ფანტანი, ცეცხლი, კვამლი, ნისლი და ფოთოლცვენა,
 • განათების და არეკვლადობის სხვადასხვა ელემენტების დამატება და მათი კონტროლი
 • ფოტო და ვიდეო რენდერის (ფოტორეალისტური სურათი) შექმნა სხვადასხა ეფექტების (FX) გამოყენებით, ობიექტების ანიმაცია, კამერის ანიმაცია.


კურსი მოიცავს: 12 ლექციას, ლექციების ინტენსივობა კვირაში 3-ჯერ.
ერთი ლექციის ხანგრლივობა: ინდივიდუალურად 1 საათი, ჯგუფში - 1.30წთ.
კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად - 300 ლარი, ჯგუფში - 270 ლარი.

აღნიშნული ტრენინგ-კურსების დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) შესაბამისი დონის სერტიფიკატი!

კურსებს უძღვება; მოწვეული პრაქტიკოსი ტრენერი, არქიტექტორი მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით!

რაიონში და სხვა ქალაქებში მცხოვრებ პირებს გთავაზობთ; ინტენსიური კურსის გავლას და ჩვენს სასტუმროში - "მოგზაურთა სახლში" განთავსებას! თქვენთვის იმოქმედებს ფასდაკლება!
სასტუმროს შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე; - https://www.facebook.com/pg/TravelersHouseTbilisi/photos/?tab=album&album_id=635617943435936


გაითვალისწინეთ: "ინტელექტ ცენტრი" 19 წლის სასწავლო ცენტრია! ჩვენი კურსდამთავრებულები არიან, როგორც ფიზიკური პირები, ისე ადგილობრივი, თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის კადრები!
(იხილეთ ბმული: http://intelc.ge/IntellectCenter/index.php?cat_id=44&lang=geo)

წარმატებულ კურსდამთავრებულებს გავუწევთ რეკომენდაციას დამსაქმებელთან!
„ინტელექტ ცენტრი“ აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა ქართულ, თუ უცხოურ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. შესაბამისად, „ინტელექტ ცენტრის“ პარტნიორი ორგანიზაციებისგან სტაჟიორის, ან კადრის მოთხოვნისთანავე მოხდება ჩვენი წარმატებული კურსდამთავრებულების მონაცემების გაგზავნა!

"ინტელექტ ცენტრში" ყველა პირობაა შექმნილი თქვენთვის ხარისხიანი ცოდნის მისაღებად!

თქვენ ნამდვილად გაქვთ საფუძველი, რომ ენდოთ ჩვენს 19 წლიან გამოცდილებას!

და გახსოვდეთ, დიდი წარმატება სწორი არჩევანით იწყება!


შპს "ინტელექტ ცენტრი"

მის: დავით აღმაშენებლის გამზ. 154, 
ბიზნეს ცენტრი "მწვანე ოფისი" 
მე-3 სართული, ოფისი № 01 
ტელ: +995 595 050154, +995 593 614552 - სასწავლო ცენტრის ადმინისტრაცია.
ვებ გვერდი: http://www.intelc.ge
ელ-ფოსტა: infointelc@gmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/pages/ინტელექტ-ცენტრი/550181635087607?fref=ts

მსგავსი განცხადებები
1C სააღრიცხვო პროგრამის შემსწავლელი პრაქტიკული კურსი

OneSoft Training Centre


23 სექ - 22 ოქტ

3D Max-სამგანზომილებიანი გრაფიკის და ანიმაციის კურსები

ინტელექტ ცენტრი


10 ოქტ - 08 ნოემ

Advanced Excel, მონაცემთა ბაზები, IT WEB ტექნოლოგიები, სამშენებლო და საინჟნრო და 2D ,3D პროგრამები

VIP Intellect Group


18 სექ - 17 ოქტ

ArcGIS-10.4 გეოინფორმაციული სისტემები

VIP Intellect Group


18 სექ - 17 ოქტ

IT ინჟინერია - CISCO IT Essentials CompTIA A+ თბილისსა და რეგიონებში

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


09 ოქტ - 07 ნოემ

IT ინჟინერიის სასწავლო კურსი თბილისსა და გორში

ევროპული განათლების აკადემია ბიდისი


27 სექ - 26 ოქტ

IT ტექნოლოგიები;კომპიუტერული ინჟინერიის,ქსელის და ვებ პროგრამირების კურსები

ინტელექტ ცენტრი


10 ოქტ - 08 ნოემ


NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV