კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კომპიუტინგი/ინფორმატიკის მიმართულებით

თარიღები: 20 სექ - 19 ოქტ
მდებარეობა: თბილისი
დასაქმების ფორმა: სრული განაკვეთი

სხვა ვებ გვერდზე

მეცნიერება/განათლება:  უმაღლესი განათლება უნივერსიტეტი ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები:  განათლების სექტორი

აკადემიური თანამდებობის დასაკავენბელი ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი, აკადემიური პერსონალის შერჩევის მიზნით, აცხადებს ღია კონკურსს საინჟინრო ფაკულტეტზე შემდეგი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად:

 

მიმართულება: ინჟინერია

 •  კომპიუტინგი/ინფორმატიკა  - ასოცირებული პროფესორი  

                                                                    

ძირითადი კრიტერიუმები აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად:

 • ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე - დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი; სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება; ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები/პუბლიკაციები;
 • პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნას კვალიფიციური პირი, პროფესიული ნიშნით. ამ შემთხვევაში პირის კვალიფიკაცია შეიძლება დასტურდებოდეს პროფესიული გამოცდილებით, სპეციალური მომზადებით ან/და პუბლიკაციებით. შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონედ ითვლება პირი, რომელსაც აქვს პროგრამით გათვალისწინმებული სწავლის შედეგების გამომუშავების აუცილებელი კომპეტენცია.

 

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები, როგორც მატერიალური, ისე ელექტრონული ფორმით (vacancy@ssu.edu.ge):

 • განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ შესაბამისი აკადემიური თანამდებობის მითითებით (ივსება ადგილზე);
 • CV/რეზიუმე;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • ფოტოსურათი (ზომით 3X4);
 • კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი (საზღვარგარეთ დაცული ხარისხის შემთხვევაში, ავთენტურობაზე საჭირო დოკუმენტაცია (აღიარებული უნდა იყოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ)  და ასევე, უცხოეთში გაცემული ან არაქართულენოვანი დიპლომი უნდა იყოს ნათარგმნი ქართულ ენაზე და დამოწმებული ნოტარიულად);
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობის დამადასტურებელი ცნობა;
 • სამოტიაციო წერილი;
 • გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი;
 • სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია ბოლო 5 წლის განმავლობაში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • კურსის/კურსების სილაბუსი/სილაბუსები.

 

კონკურსი ჩატარდება 4 ეტაპად: 

 • I ეტაპი – განაცხადის მიღება: 21.10.2019- 25.10.2019  (მის.: ქეთევან დედოფლის გამზირი N16, მე-2 კორპუსი, ოთახი 112)
 • II ეტაპი – განაცხადისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის საკონკურსო კომისიის წევრების მიერ განხილვა: 28.10.2019 – 01.11.2019   
 • III ეტაპი –კონკურსანტებთან გასუბრება: 04.11.2019 – 15.11.2019 
 • IV ეტაპი - კონკურსის შედეგების გამოცხადება:  18.11.2019 -29.11.2019.

       

საკონკურსო კომისიის მოთხოვნით, კადიდატს შეიძლება მოეთხოვოს პრეზენტაციის ჩატარება მის მიერ წარმოდგენილ სილაბუსში მითითებულ ერთ-ერთ საკითზე.

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ უნივერსიტეტის ვებ გვერდზე www.ssu.edu.ge

 

 

სხვა ვებ გვერდზე

მსგავსი განცხადებები
კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

ევროპის უნივერსიტეტი


01 ოქტ - 30 ოქტ

პედაგოგი/ტრენერი

საზოგადოებრივი კოლეჯი გარანტი


15 ოქტ - 11 ნოემ

logo

3D – მაქსის პედაგოგი

სასწავლო ცენტრი ერთობა


04 ოქტ - 31 ოქტ

logo

Communications Manager

ბრიტანულ-ქართული აკადემია


01 ოქტ - 15 ოქტ

English language teachers

Unique Learning


04 ოქტ - 02 ნოემ

ავტოკადის პედაგოგი

სასწავლო ცენტრი ერთობა


04 ოქტ - 31 ოქტ

logo

არაბული და თურქული ენის მასწავლებელი თბილისსა და რუსთავში

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


09 ოქტ - 07 ნოემ

logo


NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV