ინგლისურის და რუსულის სასაუბრო, ბიზნეს, სამედიცინო და სპეციალიზირებული კურსები

თარიღები: 28 სექ - 17 ოქტ
მდებარეობა: თბილისი

სხვა ვებ გვერდზე

ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები:  ტრენინგ კურსები

,,VIP Intellect Group” გთავაზობთ

ინგლისურის და რუსულის შესწავლას:  სასაუბრო, ბიზნეს, სამედიცინო და სასტუმროს პერსონალისთის!

 

გთავაზობთ აგრეთვე კორპორატიული ტრენინგების ჩატარებას თქვენი კადრებისთვის!

ჩვენი ტრენერები არიან გამოცდილი, სერთიფიცირებული სპეციალისტები!

ლექციები მიმდინარეობს ინგლისურ ენაზე.

 

1. GENERAL ENGLISH

FIVE LEVELS - ხუთი საფეხური

 • Elementary
 • Pre- Intermediate
 • Intermediate
 • Upper-intermediate
 • Advanced

 

New English File, Cutting Edge, Headway, Speak Out, English Vocabulary in Use, Grammar practice (Elian Walker Steve Ellsworth), Intermediate Grammar Practice  (Michael Vince)

 Additional resources- CNN books (four volumes-ოთხტომეული), Penguin readers (for all levels-ყველა დონეზე).

 Communicational English – სასაუბრო ინგლისური:

 • საგაზეთო სტატიების გარჩევა: HL Herald Tribune Economics, topics for discussion - სხვადასხვა სასაუბრო თემები.
 • ELS (English as a Second Language) Reading: თემატური ლექსიკონის წარმოება, პირდაპირი მეთოდით (Direct Method) სწავლება, რომელიც გულისხმობს ენის შესწავლას მხოლოდ ინგლისურად საუბრით (გაკვეთილის მსვლელობისას არ უნდა ითქვას არც ერთი სიტყვა მშობლიურ ენაზე).

 Essay writing - აკადემიური წერა (ესეები):

 • TOEFL ESSAYS
 • Stephen Bailey - Academic Writing a Handbook for International Students: 1. Basic Method, 2. the Writing Process.

 

კურსის შინაარსი

თითქმის ყველა ჟანრის აკადემიური ნაშრომი არგუმენტირებას მოითხოვს, ვინაიდან ნებისმიერი ნაწარმოების მიზანია მკითხველის დარწმუნება, რომ რასაც ავტორი ამბობს, საინტერესო და მნიშვნელოვანია. ეს კი მოითხოვს სათანადო სტრატეგიების შემუშავებას, რათა ავტორმა ეფექტურად გადმოსცეს თავისი მოსაზრებები და გაითვალისწინოს მკითხველის შეხედულებები და მოლოდინები. არგუმენტირების უნარი ეხმარება ადამიანს იდეების განვითარებასა და ორგანიზებაში, შეხედულებების დამაჯერებლობის შეფასებაში, ლოგიკური თანმიმდევრულობის დაცვასა და სათქმელის ნათლად და ეფექტურად წარმოდგენაში - ყველა ეს უნარი ძალიან ღირებულია აკადემიური წერის ნებისმიერი ჟანრისათვის.

 

სწავლის ხანგრძლივობა თვეში – 12ლექცია 1 სთ 30 წთ  - კვირაში 3–ჯერ

ღირებულება თვეში: მცირერიცხოვან  (3-5 კაცი) ჯგუფებში

130 ლარი - Elementary

140 ლარი - Pre-Intermediate

150  ლარი - Intermediate

160  ლარი - Upper-Intermediate
170  ლარი - Advanced

ინდივიდუალურად: ღირებულება 170 ლარი თვეში, კვირაში 2-ჯერ - თვეში -8-1სთ–იანი ლექცია

ინდივიდუალურად: ღირებულება 250 ლარი თვეში, კვირაში 3-ჯერ - თვეში -12-1სთ–იანი ლექცია

სასწავლო მასალებად გამოიყენება, როგორც სკოლის სახელმძღვანელოები, ასევე დონეების მიხედვით თანამედროვე საერთაშორსიო დონის საკომუნიკაციო წიგნები, მოსმენები და სავარჯიშოები.

ჩვენი სერტიფიკატის მისაღებად აუცილებელი პირობაა დონის დასრულება და ორი გამოცდის ჩაბარება (mid term and final exam).

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: vipintellect.ge/ge/register

2. Business English - ბიზნეს ინგლისური:

 

ინგლისურის შემსწავლელთა რიცხვი სწრაფად იზრდება და ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ისაა, რომ ბევრს აქვს სურვილი გააფართოვოს თავისი ბიზნესი და დაამყაროს უცხოელ ინვესტორებთან ურთიერთობა . ამ მიზნით VIP Intellect Group გთავაზობთ ბიზნეს ინგლისურის კურსს, რათა შეძლოთ ურთიერთობა დღესდღეობით არსებულ მრავალ საერთაშორისო კომპანიებთან.

NEW MARKET LEADER - 5 დონე                  INTELLIGENT BUSINESS (B2, C1 დონის ფლობის შემთხვევაში)

 • ELEMENTARY
 • PRE-INTERMEDIATE
 • INTERMEDIATE
 • UPPER -INTERMEDIATE
 • ADVANCED 

 

სწავლის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია თვეში −კვირაში სამჯერ.

სწავლის საფასური: ინდივიდუალურად − 300 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.

სწავლის საფასური მცირერიცხოვან ჯგუფებში:

ELEMENTARY – 160 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.

PRE-INTERMEDIATE – 170 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.

INTERMEDIATE – 180 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.

UPPER - INTERMEDIATE – 190 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.

ADVANCED - 200 ლარი, სწავლის ხანგრძლივობა 1სთ. 30წთ.

კურსის დასრულების შემდეგ თქვენ შესძლებთ ბიზნესთან დაკავშირებული მასალების წაკითხვას და პასუხის გაცემას ან ბიზნეს-პარტნიორთან ურთიერთობას, მოლაპარაკებას, შეთანხმებას; საქმიანი ბიზნეს მიმოწერის წარმოებას, ნახევრად ფორმალური მეილების (semi-formal business style) წერას. კურსის დასრლების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი, რომლიც მოსაპოვებლადაც აუცილებელია კონკრეტული დონის დასრულება და ორი გამოცდის ჩაბარება (mid term and final exam).

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: vipintellect.ge/ge/register

3. სამედიცინო ინგლისურის კურსი

სამედიცინო ინგლისურის მოსამზადებელი კურსი.

კურსი განკუთვნილია : ექიმებისთვის, სამედიცინო სასწავლებლების სტუდენტებისთვის, ექთნებისთვის, რომელთაც გააჩნიათ intermediate (B2) დონე ინგლისურ ენაში. იმ შემთხვევაში, თუ პიროვნება არ ფლობს ინგლისური ენის ზემოთ ხსენებულ დონეს, ვთავაზობთ კომბინირებულ მეთოდს, რომელიც ითვალისწინებს სამედიცინო და სასაუბრო ინგლისურის პარალელურ რეჟიმში შესწავლას. ამ შემთხვევაში სწავლების ხანგრძლივობა, რა საკვირველია, იზრდება.

კურსი ითვალისწინებს  შემდეგი თემების შესწავლას:

 • ისტორიის შევსება
 • პაციენტის მიღება-გასინჯვა
 • გამოკვლევები
 • დიაგნოზის დასმა
 • მკურნალობა

 

კურსის ხანგრძლივობა:

8 გაკვეთილის ღირებულება:

ინდივიდუალურად - 200 ლარი

2-3 კაციან  ჯგუფებში - 150 ლარი

 

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: vipintellect.ge/ge/register

ინგლისური ენა-სასტურმოს პერსონალისთვის!

კურსის მსვლელობისას შეისწავლით:

ძირითად პროფესიულ ფრაზეოლოგიასა და ტერმინოლოგიას

გრამატიკულად გამართული დიალოგების წარმოებას

შეძლებთ დისკუსიაში ჩაბმას

გაიმდიდრებთ ლექსიკას

ჩამოგიყალიბდებათ კითხვა - პასუხის და მოსმენის უნარ -ჩვევები

 

სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ თემატიკას

 • სტუმრის მისალმება, დახვედრა, რეგისტრაცია;
 • სასტუმროსა და ოთახების მომსახურება;
 • პრობლემები და მათი გადაწყვეტა;
 • ტელეფონით ჯავშნის მიღება, ფასების და პირობების გაცნობა;
 • სასტუმროს სარესტორნო მომსახურების გაცნობა და მენიუს ახსნა შეთავაზება.
 • ინფორმაციის მიწოდება ღირსშესანიშნაობების შესახებ;
 • დამატებითი მომსახურებების შეთავაზება.

 

კურსი გათვლილია elementary დონის მსმენელებისთვის.

კურსის ხანგრძლობა არის ინდივიდუალური და დამოკიდებულია მსმენელის მიერ ინლისური ენის ცოდნის დონეზე (2 ან 3 თვე).

ღირებულება  3-5 კაციან ჯგუფში: 100 ლარი;

ღირებულება წყვილში: 150 ლარი

ინდივიდუალურად: 200 ლარი.

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: vipintellect.ge/ge/register

რუსული ენის სხვადასხვა კურსი!

Элементарный уровень

ელემენტარული დონე განკუთვნილია იმ მსმენელთათვის, ვინც იწყებს ენის შესწავლას თავიდან.ამ ეტაპის გადალახვის შემდეგმათ შეეძლებათ ურთიერთობა ენის მატარებლებთან ელემენტარულ-უბრალო საბაზისო სიტყვების გამოყენებით, საკომუნიკაციო სიტუაციაში.  ელემენტარული კურსის გავლის შემდეგ მსმენელს შეუძლია დაეუფლოს საბაზო დონეს.

 

სახელმძღვანელოები: Станислав Чернышов, Поехали (начальный курс); Дорога в Россию. Учебник русского языка. - В. Е. Антонова, М. М. Нахабина, А. А. Толстых ; Видео-аудио записи

 

ელემენტარული დონე მოიცავს ერთვიან კურს (80-100 საათი)

 

სწავლობენ: Имя существительное: Род, число, падежные формы; Глагол: время; Личные местоимения. 400-480 слов

 

ლექციის რაოდენობა თვეში: კვირაში 2 ჯერ -1სთ. 30 წთ.

ღირებულება თვეში: 70 ლარი ჯგუფში 3-4 მოსწავლე.

ღირებულება თვეში: 90 ლარი ჯგუფში 2 მოსწავლე.

ინდივიდუალურად: 150 ლარი

 

Базовый уровень

საბაზო  კურსი გულისხმობს საკმარის და საჭირო დონეს რუსული ენის სწავლის გასაგრძელებლად.

სახელმძღვანელოები:Станислав Чернышов, Поехали (II курс); Станислав Чернышов, Алла Чернышова, Поехали (базовый курс);Дорога в Россию. Учебник русского языка. - В. Е. Антонова, М. М. Нахабина, А. А. Толстых - (Базовый уровень )Видео-аудио записи.

საბაზო დონე მოიცავს ორთვიან კურს ( იმ შემთხვევაში თუ, ელემნტარული კურსი შესწავლილია) 160-180 საათი

ისწავლება: Все части речи. 1500 слов.

ლექციის რაოდენობა თვეში: კვირაში 2 ჯერ -1სთ. 30 წთ.

ღირებულება თვეში: 70 ლარი ჯგუფში 3-4 მოსწავლე.

ღირებულება თვეში: 90 ლარი ჯგუფში 2 მოსწავლე.

ინდივიდუალურად: 150 ლარი

 

Бизнес курс русского языка

ბიზნეს რუსულის შესწავლა მოიცავს: გრამატიკას, ბიზნეს ლექსიკას, ბიზნეს თემების დამუშავებას, დისკუსიას თემების ირგვლივ, სტატიების გარჩევას,ვიდეო ჩანაწერების გამოყენებას.

ამ კურსის გავლის შემდეგ მსმენელს შეეძლება საქმიანი წერილების მომზადება, სატელეფონო ურთიერთობები ბიზნეს პარტნიორებთან და წარმატებით მოღვაწეობა.

ბიზნეს რუსული მოიცავას ორთვიან კურს.

ლექციის რაოდენობა თვეში: კვირაში 2 ჯერ -1სთ. 30 წთ.

ღირებულება თვეში: 120 ლარი ჯგუფში 2-4 მოსწავლე.

ინდივიდუალურად: 180 ლარი

 

აგრეთვე შესაძლებელია რუსული ენა ვასწავლოთ ინგლსურ ენოვან  დაინტერესებულ პირებს!

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: vipintellect.ge/ge/register

გაითვალისწინეთ!  ჩვენი კუსდამთავრებულები არიან არა მხოლოდ ფიზიკური პირები, არამედ სხვადასხვა ორგანიზაციების წარმოამდგენლები.

მის: პეკინის 28 მე-6 სართ.

237-19-39; +995 551 196110; +995 593 61 82 12;

e-mail: ninovipicg@gmail.com

www.vipintellect.ge

https://www.facebook.com/vipintellectgroup

სხვა ვებ გვერდზე

მსგავსი განცხადებები
1C სააღრიცხვო პროგრამის შემსწავლელი პრაქტიკული კურსი

OneSoft Training Centre


23 სექ - 22 ოქტ

3D Max-სამგანზომილებიანი გრაფიკის და ანიმაციის კურსები

ინტელექტ ცენტრი


10 ოქტ - 08 ნოემ

Advanced Excel, მონაცემთა ბაზები, IT WEB ტექნოლოგიები, სამშენებლო და საინჟნრო და 2D ,3D პროგრამები

VIP Intellect Group


18 სექ - 17 ოქტ

ArcGIS-10.4 გეოინფორმაციული სისტემები

VIP Intellect Group


18 სექ - 17 ოქტ

IT ინჟინერია - CISCO IT Essentials CompTIA A+ თბილისსა და რეგიონებში

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


09 ოქტ - 07 ნოემ

IT ინჟინერიის სასწავლო კურსი თბილისსა და გორში

ევროპული განათლების აკადემია ბიდისი


27 სექ - 26 ოქტ

IT ტექნოლოგიები;კომპიუტერული ინჟინერიის,ქსელის და ვებ პროგრამირების კურსები

ინტელექტ ცენტრი


10 ოქტ - 08 ნოემ


NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV