ArcGIS 10.4 გეოინფორმაციული სისტემების კურსი

თარიღები: 10 სექ - 09 ოქტ
მდებარეობა: თბილისი
ელ. ფოსტა: infointelc@gmail.com
ტელეფონი: 595050154
მისამართი: დავით აღმაშენებელის გამზ. N154
ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები:  ტრენინგ კურსები

”ინტელექტ ცენტრი” გთავაზობთ გეოინფორმაციული სისტემების შესწავლას ArcGis 10.4

კურსი ორიენტირებულია ნებისმიერი მსურველისთვის; ფიზიკური და კორპორატიული მომხმარებლებისთვის, სტუდენტებისთვის!

კორპორატიული ტრენინგის ჩატარების შემთხვევაში: კადრების მომზადება, შესაძლებელია როგორც ჩვენს ტრენინგ ცენტრში, ასევე 5 და მეტი მსურველის შემთხვევაში ტრენერი გეწვევათ თქვენს კომპანიაში!
გაითვალისწინეთ! ჩვენს მიერ მომზადებულია: ამერიკის  საელჩოს, საქნახშირის, თელასის, საჯარო რეესტრის, ჯორჯიან ვოთერ ენდ ფაუერის, საქართველოს რკინიგზის, კავკასუს ონლაინის, იუსტიციის სახლის და სხვა წამყვანი კომპანიის კადრები!
ასევე გთავაზობთ; ექსპრეს ტრენინგების ჩატარებას ქალაქგარეთ, (ლისის ტბასთან) სასტუმრო რანჩოს სატრენინგო აუდიტორიაში! რანჩო იხილეთ ბმულზე - HTTP://www.facebook.com/media/set/?set=a.653289834776786.1073741838.550181635087607&type=1

პროგრამა შეისწავლება პროფესიონალურ დონეზე!
ტრენინგ-კურსის მონაწილეებს გადაეცემათ ყოველი ლექციის შემდეგ ლექციის მსვლელობისას ჩაწერილი ვიდეო გაკვეთილები, რაც მნიშვნელოვნად დაეხმარებათ მათ ახალი მიწოდებული მასალის შესწავლაში და დავალებების შესრულებაში!


სასწავლი პროგრამა:

გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემა არის კომპიუტერულ რუკებსა და მონაცემთა ბაზებზე დაფუძნებული საინფორმაციო სისტემა, რომელიც გამოიყენება სივრცეში განთავსებული მონაცემების შეგროვების, შენახვის, მართვისა და ანალიზისთვის.

გეოინფორმაციული სისტემები რამდენიმე ძირითადი მიმართულებისგან შედგება:
1. გეოინფორმაციული სისტემები
2. გეომონაცემთა ბაზები და პროგრამირება 
3. ლანდშაფტების 3D მოდელირება
4. გამოყენებითი კარტოგარფიის და გეოდეზიის საფუძვლები (GIS-ის სპეციალისტებისა და საჯარო რეესტრის ავტორიზებული ამზომველი ორგანიზაციებისათვის). 

ვინ შეიძლება შეიწავლოს GIS -ის პროგრამა? პირმა, რომელიც ფლობს: 
** გეოგრაფიას
** კარტოგრაფიას
** ტოპოგრაფია-გეოდეზიას
** სხვა საბუნებისმეტყველო დარგებს
** არქიტექტურას
** ხაზვას
** პროგრამირებას
** მონაცემთა ბაზებს.

სად შეუძლია GIS-ის სპეციალისტს მუშაობა?
ნებისმიერ სახელმწიფო თუ კერძო დაწესებულებაში, რომელთაც აქვთ სივრცით ინფორმაციასთან საქმე. კერძოდ: 

** თავდაცვის სფეროში
** შინაგან საქმეთს უწყებეში
** საჯარო რეესტრში
** საჯარო რეესტრის ავტორიზებულ კერძო ამზომველ კომპანიებში
** მერის დაქვემდებარების უწყებებში
** ტურიზმის დეპარტამენტში
** თელასში
** თბილგაზში
** თბილისის წყალში
** არქიტექტურულ სამსახურებში
** სამშენებლო კომპანიებში
** სასწავლო-სამეცნერო დაწესებულებებში
** სკოლებში
** მსხვილ კორპორაციებში (გაზისა და ნავთობის, ელექტროკავშირი და სხვა).

1. გეოინფორმაციული სისტემები ArcGIS
გაკვეთილი 1. ზოგადი საკითხები
გაკვეთილი 2. გის-ის მონაცემთა სახეები
გაკვეთილი 3. გის-ის ვექტორული თემატური ფენების დიგიტალიზაცია (აციფრვა)
გაკვეთილი 4. მონაცემთა ატრიბუტული ცხრილეები
გაკვეთილი 5. მონაცემთა მონიშვნა (Selection)
გაკვეთილი 6. მონაცემთა ვიზუალიზაცია
გაკვეთილი 7. წარწერებთან მუშაობა
გაკვეთილი 8. ციფრული რუკის კომპოზიცია 
გაკვეთილი 9. სხვადასხვა ტიპის ციფრული რუკების გენერირება
გაკვეთილი 10. სასარგებლო ინსტრუმენტები და უნარ-ჩვევები.

ლექცია შედგება თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობისგან.

სწავლის ხანგრძლივობა 10 - 2 სთ-იანი ლექცია - 2 – 3 კაციან ჯგუფში - 700 ლარი 
სწავლის ხანგრძლივობა 10 - 2 სთ-იანი ლექცია - 4 - 5  კაციან ჯგუფში - 600 ლარი 
სწავლის ხანგრძლივობა 10 - 2 სთ-იანი ლექცია - 6 - 10 კაციან ჯგუფში - 500 ლარი. 

2. გეომონაცემთა ბაზები და პროგრამირება (პროგრამირება ArcGIS-ის გარემოში)
** ArcGIS-ის დაპროგრამების საშუალებები (VBA) და ArcObjects-ის მოდელი (2 სთ)
** გეომონაცემების გამოყენება (მონაცემთა მწკრივები და ფენები. მათი ატრიბუტები, დამუშავება, გარდაქმნა და საკოორდინატო სისტემებთან მიბმა) (2-3 სთ)
** მონაცემთა გამოსახვა (2 სთ)
** ArcObjects-ის მოდელის გამოყენება გეომონაცემთა შესწავლისას (2 სთ)
** ოპერაციები ვექტორულ მონაცემებზე (1.5-2 სთ)
** ოპერაციები რასტრულ მონაცემებზე (1.5-2 სთ)
** ArcObjects-ის გამოყენება ადგილობრივი რუკების შექმნისას და სივრცული ინტერპოლაციის დროს (2-3 სთ).

სწავლის ხანგრძლივობა 7 - 2 სთ-იანი ლექცია - 2 - 3  კაციან ჯგუფში - 600 ლარი 
სწავლის ხანგრძლივობა 7 - 2 სთ-იანი ლექცია - 4 – 5 კაციან ჯგუფში - 500 ლარი 
სწავლის ხანგრძლივობა 7 - 2 სთ-იანი ლექცია - 6 - 10 კაციან ჯგუფში - 400 ლარი 

3. ლანდშაფტების 3D მოდელირება (ArcGIS 3D Analyst - სამგანზომილებიანი გეოსაინფორმაციო სისტემა)
** ArcGIS 3D Analyst-ის შესაძლებლობები და გამოყენება (1 სთ)
** შესავალი კურსი (2 სთ)
** ზედაპირების სამგანზომილებიანი მოდელების (მაგ. TIN და DEM) შექმნა (2 სთ)
** სამგანზომლებიანი მონაცემების მართვა (2 სთ)
** ზედაპირების გამოსახვა (2 სთ)
** ზედაპირების ანალიზი (2 სთ)
** 3D ვიზუალიზაცია (2 სთ)
** 3D ანიმაცია (2 სთ).

სწავლის ხანგრძლივობა 7 - 2 სთ-იანი ლექცია - 2 - 3 კაციან ჯგუფში - 600 ლარი 
სწავლის ხანგრძლივობა 7 - 2 სთ-იანი ლექცია - 4 - 5 კაციან ჯგუფში - 500 ლარი 
სწავლის ხანგრძლივობა 7 - 2 სთ-იანი ლექცია - 6 - 10 კაციან ჯგუფში - 400 ლარი 

4. გამოყენებითი კარტოგარფიის და გეოდეზიის საფუძვლები (GIS-ის სპეციალისტებისა და საჯარო რეესტრის ავტორიზებული ამზომველი ორგანიზაციებისათვის) 

რუკა და მისი ელემენტები:
** ცნება რუკის შესახებ
** რუკების კლასიფიკაცია
** რუკის ელემენტები

რუკის მათემატიკური საფუძვლები:
** პროექციები
** მასშტაბი 
** რუკის კომპოზიცია.

რუკის გეოდეზიური საფუძველი:
** დედამიწის ელიფსოიდი
** კოორდინატთა მსოფლიო გეოდეზიური სისტემა - WGS-84
** კოორდინატთა სისტემები
** სიმაღლეთა სისტემები
** რუკის ლეგენდა.

ტოპოგრაფიული რუკა და გეგმა:
** ტოპოგრაფიული რუკა
** თანამედროვე ტოპოგრაფიული რუკები
** ტოპოგრაფიული გეგმა
** საკადასტრო რუკა 
** შენობა-ნაგებობების შიგა ნახაზები.

დამატებითი მასალა:
** რუკის გაფორმების ზოგიერთი საკითხი
** კარტოგარფიული გენერალიზაცია
** კარტოგრაფიული სახვითი საშუალებები.

სწავლის ხანგრძლივობა 5 - 1,5 სთ-იანი ლექცია - 2 – 3 კაციან ჯგუფში - 500 ლარი 
სწავლის ხანგრძლივობა 5 - 1,5 სთ-იანი ლექცია - 4 - 5 კაციან ჯგუფში - 400 ლარი 
სწავლის ხანგრძლივობა 5 - 1,5 სთ-იანი ლექცია - 6 -10 კაციან ჯგუფში - 300 ლარი

აღნიშნული ტრენინგ-კურსების დასრულების შემდეგ ჩატარდება გამოცდა და გაიცემა ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) შესაბამისი დონის სერტიფიკატი!

კურსს უძღვება; პროფესიონალი სერტიფიცირებული პრაქტიკოსი ტრენერი მრავალწლიანი გამოცდილებით!

გაითვალისწინეთ! რაიონში და სხვა ქალაქებში მცხოვრებ პირებს გთავაზობთ ინტენსიური კურსის გავლას და ჩვენს სასტუმროში - "მოგზაურთა სახლში" განთავსებას! თქვენთვის იმოქმედებს ფასდაკლება!

"მოგზაურთა სახლის" შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე - https://www.facebook.com/pg/TravelersHouseTbilisi/photos/?tab=album&album_id=635617943435936წარმატებულ კურსდამთავრებულებს გავუწევთ რეკომენდაციას დამსაქმებელთან!
ინტელექტ ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა ქართულ, თუ უცხოურ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. შესაბამისად, ინტელექტ ცენტრის პარტნიორი ორგანიზაციებისგან სტაჟიორის ან კადრის მოთხოვნისთანავე მოხდება ჩვენი კურსდამთავრებულების მონაცემების გაგზავნა.

"ინტელექტ ცენტრს"  მუშაობის 19 წლიანი გამოცდილება გააჩნია!
ჩვენი კურსდამთავრებულები არიან, როგორც ფიზიკური პირები, ისე ადგილობრივი, თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის კადრები!
(იხილეთ ბმული: http://intelc.ge/IntellectCenter/index.php?cat_id=44&lang=geo)


„ინტელექტ ცენტრში“ ყველა პირობაა შექმნილი თქვენთვის ხარისხიანი ცოდნის მისაღებად!

თქვენ ნამდვილად გაქვთ საფუძველი, რომ ენდოთ ჩვენს 19 წლიან გამოცდილებას!

და გახსოვდეთ, დიდი წარმატება სწორი არჩევანით იწყება!

რეგისტრაციისთვის დაგვიკავშირდით:


შპს "ინტელექტ ცენტრი" 

მის: დავით აღმაშენებელის გამზ. N154, 
ბიზნეს ცენტრი "მწვანე ოფისი" 
მე-3 სართული, ოფისი № 01 
ტელ: 595050154, 593 614552 - სასწავლო ცენტრის ადმინისტრაცია.
ვებ გვერდი: http://www.intelc.ge
ელ-ფოსტა: infointelc@gmail.com

Facebookhttp://www.facebook.com/pages/ინტელექტ-ცენტრი/550181635087607?fref=ts
 

 

მსგავსი განცხადებები
1C სააღრიცხვო პროგრამის შემსწავლელი პრაქტიკული კურსი

OneSoft Training Centre


24 აგვ - 22 სექ

3D Max-სამგანზომილებიანი გრაფიკის და ანიმაციის კურსები

ინტელექტ ცენტრი


10 სექ - 09 ოქტ

Advanced Excel, მონაცემთა ბაზები, IT WEB ტექნოლოგიები, სამშენებლო და საინჟნრო და 2D ,3D პროგრამები

VIP Intellect Group


18 სექ - 17 ოქტ

ArcGIS-10.4 გეოინფორმაციული სისტემები

VIP Intellect Group


18 სექ - 17 ოქტ

Back end დეველოპმენტის შემსწავლელ პრაქტიკულ კურსი .NET პლატფორმაზე

Digital Hub Academy


19 სექ - 30 სექ

IT და ვებ ტექნოლოგიები; კომპიუტერული ინჟინერია, ვებ პროგრამირება

ინტელექტ ცენტრი


10 სექ - 09 ოქტ

IT ინჟინერია - CISCO IT Essentials CompTIA A+ თბილისსა და რეგიონებში

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


09 სექ - 08 ოქტ


NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV