სკოლამდელი აღზრდის კურსი პედაგოგთათვის გორსა და თბილისში

თარიღები: 10 აპრ - 09 მაის
მდებარეობა: თბილისი გორი
ელ. ფოსტა: bdc.academy@gmail.com
ტელეფონი: +995 32 251 47 30
ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები:  ტრენინგ კურსები

სკოლამდელი  აღზრდის   კურსი  პედაგოგთათვის გორსა და თბილისში.

 

ტრენინგში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ სკოლამდელი დაწესებულების აღმზრდელებს, ფსიქოლოგებს და აღნიშნული სფეროთ დაინტერესებულ პირებს,  რომლებიც  ტრენინგის ფარგლებში გაეცნობიან აღზრდის თანამედროვე მეთოდებსა და სწავლების ფსიქოლოგიურ ფაქტორებს. ასევე მიიღებენ ინფორმაციას სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აღსაზრდელებთან მუშაობის სპეციფიკის შესახებ.

 

პროგრამის  შინაარსი :

 • სკოლამდელი ასაკის  ბავშვის  განვითარება ასაკისა და  და სფეროების მიხედვით
 • ფიზიკური, მოტორული, თვითმოვლა, მეტყველება/კომუნიკაცია,წერისათვის მზაობა, შემეცნებითი , სოციალურ-ემოციური
 • სკოლამდელი ასაკის  ბავშვის  უნარების  მრავალმხრივი განვითარების ხელშემწყობი მეთოდები და სტრატეგიები.
 • მნემოტექნიკა
 • ევრისტიკული დაკვირვება
 • მეთოდიკა – წარმოსახვითი ხედვა
 • მეთოდიკა- ჰიპერბოლიზაცია
 • აგლუტინაციის მეთოდიკა
 • თვალსაჩინო-ვიზუალური ტექნიკები
 • ვერბალური მეთოდები
 • პრაქტიკული მეთოდიკები.

 

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელს   აქვს:

 • ზოგადი ცოდნა სკოლამდელ საფეხურზე ბავშვის სწავლასა და განვითარებასთან დაკავშირებით, რაც გულისხმობს  განათლების თეორიებისა  და მეთოდოლოგიის საფუძვლების, სწავლისა და სწავლების რიგი სტრატეგიებისა და თეორიების, საგანმანათლებლო სისტემის სტრუქტურისა და მიზნების, პედაგოგიური ეთიკის, მოსწავლის ასაკობრივი განვითარების ძირითადი კანონზომიერებების, ინკლუზიური განათლების, მულტიკულტურული და მულტილინგვური მიდგომებისა და პრინციპების, შეფასების მეთოდების, ფორმებისა და პრინციპების ზოგად ცოდნას;
 • განათლების თეორიებისა და მეთოდოლოგიის გამოყენების უნარი;
 • ინფორმაციის ანალიზისა და დარგობრივი ლიტერატურის წაკითხვა-გაანალიზების უნარი;

 

ტრეინინგის დასრულების  შემდეგ გაიცემა  ორენოვანი  სერტიფიკატი  და სარეკომენდაციო წერილი შემდგომი დასაქმებისთვის .

 

კურსის ხანგრძლივობა  თვე ნახევარი.

 

რეგისტრაციისთვის დაგვიკავშირდით.

თბილისი, დ.აღმაშენებელის გამ. 172, 

გორი, გარსევანიშვილის ქ. 3, 

bdc.academy@gmail.com 

http://bdc-academy.ge

+995 32 251 47 30 

+995 593 25 25 08 

+995 593 00 06 84 

მსგავსი განცხადებები
1C სააღრიცხვო პროგრამის შემსწავლელი პრაქტიკული კურსი

Rossoft Training Centre


28 მარ - 26 აპრ

Free Courses for Fourth Year Students

ISET - ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა


26 მარ - 24 აპრ

IT ინჟინერია - CISCO IT Essentials CompTIA A+ თბილისსა და რეგიონებში

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


15 აპრ - 14 მაის

IT ქსელის სამმაგი სასერტიფიკატო პროგრამა

კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია


29 მარ - 27 აპრ

Microsoft Excel - Basic, Intermediate and Advanced Level, VBA, ბიზნეს მოდელირება და საფინანსო

VIP Intellect Group


11 აპრ - 10 მაის

PR მენეჯმენტის და მართვის ფსიქოლოგიის მოკლევადიანი კურსი თბილისსა და რეგიონებში

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


15 აპრ - 14 მაის

WEB-დიზაინი / PHOTOSHOP CC/ COREL DRAW X8-ის  კურსები

ტრენინგ ცენტრი ნიუ გენი


15 აპრ - 14 მაის


NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV