კომპიუტერული გრაფიკის კურსები/Photoshop,illustrator,indesign,Corel

თარიღები: 09 იან - 07 თებ
მდებარეობა: თბილისი
ელ. ფოსტა: infointelc@gmail.com
ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები:  ტრენინგ კურსები

”ინტელექტ ცენტრი” გთავაზობთ კომპიუტერული გრაფიკის შემსწავლელ სასერტიფიკატო კურსებს!

 • ფოტოშოპი - Adobe Photoshop
 • ილუსტრატორი - Adobe Illustrator CS6/CC
 • ინდიზაინი - Adobe InDesign CS6 /CC
 • ქორელი - Corel DRAW X6/ X


კურსები გათვლილია ნებისმიერი მსურველისთვის, ვისაც სურს შეისწავლოს გრაფიკული დიზაინი პროფესიონალურ დონეზე!

სალექციო კურსები შემუშავებულია ამ სფეროში მოღვაწე პროფესიონალი, სერტიფიცირებული, პრაქტიკოსი გრაფიკოს-დიზაინერების მიერ, თანამედროვე მეთოდებზე და საერთაშორისო სტანდარტებზე დაყრდნობით!


ტრენინგ-კურსის მონაწილეებს გადაეცემათ ყოველი ლექციის შემდეგ, ლექციის მსვლელობისას ჩაწერილი ვიდეო გაკვეთილები, რაც მნიშვნელოვნად დაეხმარება მათ ახალი მასალის შესწავლასა და დავალებების შესრულებაში!

კურსებს უძღვებიან: პროფესიონალი გრაგიკოს-დიაინერები, Adobe-ს სერტიფიცირებული ტრენერები!

 ბმულზე შეგიძლიათ იხილოთ "ინტელექტ ცენტრის" მოსწავლეების ნამუშევრები: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.553779974727773.1073741831.550181635087607&type=3


გთავაზობთ ზემოთ აღნიშნული სასწავლო პროგრამების მოკლე აღწერას:


ფოტოშოპი - Adobe Photoshop CS6/CC:

სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელმა შეისწავლოს რასტრული (Adobe Photoshop) გრაფიკული რედაქტორის მუშაობის პრინციპები: ობიექტების შექმნა, დამუშავება, ტექსტთან მუშაობა, მისი სტილიზაციის მეთოდები, გამოსახულების დამუშავების პრინციპები: აღდგენა, კორექცია, დეფექტებისა, ცდომილებების მოშორება, კონტრასტების და ტონირების რედაქტირება, გრაფიკული რედაქტორების ძირითადი ელემენტების: შრეების, არხების, ნიღბების, ფილტრების დანიშნულება და მათი მუშაობის პრინციპები.

კურსდამთავრებული შეძლებს: ბუკლეტების, ფლაერების, პლაკატების, სავიზიტო ბარათების, სხვა პოლიგრაფიული ნამუშევრების დიზაინის შემუშავებასა და ბეჭდვისათვის მომზადებას რასტრული (Adobe Photoshop) გრაფიკული რედაქტორის საშუალებით.

კურსის ხანგრძლივობა 12 ლექცია. ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 3-ჯერ
ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1 სთ. ჯგუფში:1.30წთ.
კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად: 250 ლარი.
2 - 3 კაციან ჯგუფში: 230 ლარი - ერთი მსმენელისთვის.
ღირებულების გადახდა შესაძლებელია ორ ეტაპად!


ილუსტრატორი - Adobe Illustrator CS6/CC

პროგრამა Adobe Illustrator-ის ინტერფეისის გაცნობა:

 • ინსტრუმენტების მთავარი პანელის და მენიუს ზოლის განხილვა, 
 • დოკუმენტის შექმნა და შენახვა. Artboards-თან მუშაობა,

ვექტორული ობიექტების შექმნა:

 • ობიექტების შრეებთან მუშაობა. შრეების შეერთება,
 • ობიექტის ტრანსფორმირება.

სამუშაო ინსტრუმენტები და მათი პარამეტრები: 

 • Eraser, Scissors, Knife, Rectangle, Pen Tool (კალამი), 
 • Line Segment, Brush (ფუნჯი), Blob Brush. 

ობიექტებზე ოპერირება Pathfinder პალიტრის განხილვა, ფიგურების განთავსება, Align პალიტრის განხილვა.
ტექსტთან მუშაობა. კონტურების პარამეტრები,
ფიგურების გადადინება Blend Tool,
 ფორმების ცვლილება Reshape ინსტრუმენტით,
გრადიენტის, ნიღბების და ეფექტების გამოყენება. 
3D ფიგურების შექმნა (Revolve).
კ. სიმბოლოების ბიბლიოთეკა და მათი დამატება.
ფერთა რეჟიმები CMYK და RGB. 
დოკუმენტის ექსპორტირება Adobe Photoshop-ში და InDesign-ში. 
ფაილის დასაბეჭდად მომზადება. 
დოკუმენტის შენახვა .PDF და .EPS ფორმატში. 

კურსის ხანგრძლივობა 12 ლექცია. ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 3-ჯერ
ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1 სთ. ჯგუფში:1.30წთ.
კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად: 300 ლარი.
2-3 კაციან ჯგუფში: 280 ლარი - ერთი მსმენელისთვის.
ღირებულების გადახდა შესაძლებელია ორ ეტაპად!


ინდიზაინი - Adobe InDesign CS6 /CC

კურსის შინაარსი:

 • ინდიზაინის შესავალი სახე;
 • ახალი დოკუმენტის შექმნა;
 • პუბლიკაციის მაკეტის ორგანიზება;
 • სიმბოლოების და აბზაცების ფორმატირება;
 • ტექსტთან მუშაობის რეჟიმები;
 • სტანდარტული ფიგურების და კონტურის შექმნა;
 • ობიექტების და ტექსტის განლაგება და მათი ტრანსფორმაციის რეჟიმები;
 • გრაფიკული ფაილების ფორმატები;
 •  გვერდი ოსტატი (Master);
 • ეფექტები;
 •  სტილებთან მუშაობა;
 • ცხრილების შექმნა;
 • დაკავშირებული ფაილები;
 • მრავალგვერდიანი პუბლიკაციების ელემენტები;
 • ფერის გამოსახულების მართვა;
 • დოკუმენტის დასაბეჭდად მომზადება.


კურსის ხანგრძლივობა 12 ლექცია. ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 3-ჯერ
ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1 სთ. ჯგუფში:1.30წთ.
კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად: 300 ლარი.
2-3 კაციან ჯგუფში: 280 ლარი - ერთი მსმენელისთვის.
ღირებულების გადახდა შესაძლებელია ორ ეტაპად!


ქორელი - Corel DRAW X6/ X7

სასწავლო კუსის მიზანია მსმენელები სრულყოფილად დაეუფლონ ვექტორულ ობიექტებთან მუშაობის სპეციფიკას, შეძლონ ობიექტების შექმნა, ტრანსფორმირება და დამუშავება, ტექსტთან მუშაობა და მისი სტილიზაციის მეთოდები; გრაფიკული რედაქტორების ძირითადი ელემენტების: შრეების, არხების, ნიღბებისა და ფილტრების დანიშნულება და მათი მუშაობის პრინციპები; ბუკლეტების, ფლაერების, პლაკატების, სარეკლამო ბანერების, სავიზიტო ბარათების, სხვა პოლიგრაფიული ნამუშევრების დიზაინის შემუშავება და ბეჭდვისათვის მომზადება. 


კურსის ხანგრძლივობა; 12 ლექცია. ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 3-ჯერ
ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად 1 სთ. ჯგუფში:1.30წთ.
კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად 250 ლარი.
2-3 კაციან ჯგუფში: 230 ლარი - ერთი მსმენელისთვის
ღირებულების გადახდა შესაძლებელია ორ ეტაპად!


აღნიშნული ტრენინგ-კურსების გავლის შემდეგ გაიცემა ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) შესაბამისი დონის სერტიფიკატი!

გაითვალისწინეთ!!! რაიონში მცხოვრებ პირებს გთავაზობთ ინტენსიური კურსის გავლას და ჩვენს სასტუმროში - „მოგზაურთა სახლში“ განთავსებას! თქვენთვის იმოქმედებს ფასდაკლება!!!
სასტუმროს შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე - https://www.facebook.com/pg/TravelersHouseTbilisi/photos/?tab=album&album_id=635617943435936

წარმატებულ კურსდამთავრებულებს გავუწევთ რეკომენდაციას დამსაქმებელთან!
ინტელექტ ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა ქართულ, თუ უცხოურ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. შესაბამისად, ინტელექტ ცენტრის პარტნიორი ორგანიზაციებისგან სტაჟიორის ან კადრის მოთხოვნისთანავე მოხდება ჩვენი კურსდამთავრებულების მონაცემების გაგზავნა.

გაითვალისწინეთ: ”ინტელექტ ცენტრი 19 წლის სასწავლო  ცენტრია!
ჩვენი კურსდამთავრებულები არიან, როგორც ფიზიკური პირები, ისე ადგილობრივი, თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის კადრები!
ბმულზე შეგიძლიათ იხილოთ ინტელექტ ცენტრის მიერ მომზადებული ორგანიზაციები - http://intelc.ge/IntellectCenter/index.php?cat_id=44&lang=geo


„ინტელექტ ცენტრში“  ყველა პირობაა შექმნილი თქვენთვის ხარისხიანი ცოდნის მისაღებად!

თქვენ ნამდვილად გაქვთ საფუძველი, რომ ენდოთ ჩვენს 19 წლიან გამოცდილებას!

გახსოვდეთ, დიდი წარმატება სწორი არჩევანით იწყება!


რეგისტრაციისთვის დაგვიკავშირდით:
 

შპს "ინტელექტ ცენტრი" 
მის: დავით აღმაშენებელის გამზ. N154, 
ბიზნეს ცენტრი "მწვანე ოფისი" 
მე-4 სართული, ოფისი № 6 
ტელ: 2 927218, 570 107548, 593 614552, 595050154 - ინტელექტ ცენტრის ადმინისტრაცია.
ვებ გვერდი: http://www.intelc.ge
ელ-ფოსტა: infointelc@gmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/pages/ინტელექტ-ცენტრი/550181635087607?fref=ts
 

მსგავსი განცხადებები
IT ინჟინერია - CISCO IT Essentials CompTIA A+ თბილისსა და რეგიონებში

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


16 იან - 14 თებ

PR მენეჯმენტის და მართვის ფსიქოლოგიის მოკლევადიანი კურსი თბილისსა და რეგიონებში

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


16 იან - 14 თებ

ბავშვთა  ფსიქოლოგიის უფასო ტრენინგ კურსი

ტრენინგების ცენტრი ინოვაციური განათლების სახლი IETC


08 იან - 06 თებ

ბუღალტერიის კომპლექსური კურსი +  საჩუქრად უფასო სტაჟირება ბუღალტრულ - აუდიტორიულ კომპანიაში

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


16 იან - 14 თებ

ბუღალტერიის კომპლექსური კურსი/საბუღალტრო პროგრამები-ORIS,INFO,SUPERFIN.1C

ინტელექტ ცენტრი


09 იან - 07 თებ

ბუღალტრული აღრიცხვის შემსწავლელი ინტენსიური კურსი 120 ლარად

ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებლის სასერტიფიკატო ცენტრი


08 იან - 06 თებ

გამყვანი ტურიზმის პრაქტიკული კურსი

Milky Way Travel


27 დეკ 2018 - 25 იან


NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV