ბუღალტერიის კომპლექსური კურსი/საბუღალტრო პროგრამები-ORIS,INFO,SUPERFIN.1C

თარიღები: 09 იან - 07 თებ
მდებარეობა: თბილისი
ელ. ფოსტა: infointelc@gmail.com
ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები:  ტრენინგ კურსები

"ინტელექტ ცენტრი" გთავაზობთ ბუღალტერიის შემსწავლელ სასერტიფიკატო კომპლექსურ კურსებს საერთაშორისო სტანდარტებით და კომპიუტერულ საბუღალტრო პროგრამებს - ORIS, INFO, SUPERFIN. 1C  

სწავლება მიმდინარეობს საერთაშორისო სტანდარტებით!

ტრენინგ-კურსის მონაწილეებს გადაეცემათ სასწავლო ლიტერატურა, თეორიული და პრაქტიკული სავარჯიშოები, ტესტები!

კურსი გათვლილია ბუღალტერიის შესწვლით დაინტერესებული ნებისმიერი პირისთვის!


სწავლების ეტაპები:

  • თეორიული და პრაქტიკული ბუღალტერია საერთაშორისო სტანდარტებით!
  • საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამები: ორისი-ORIS, ინფო-INFO, სუპერფინი-SUPERFIN. 1C    საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამების შესწავლა მიმდინარეობს მსმენელთა სურვილისამებრ შერჩევით!
  •  სტაჟირების პროგრამა - დამწყები ბუღალტრებისთვის; ინტელექტ ცენტრის პარტნიორი ორგანიზაციების რეალურ საბუთებზე დაყრდნობით, ან თავად მსმენელის სამუშაო სპეციფიკაზე მორგებით!განვიხილოთ  სასწავლო პროგრამის თვითოეული ეტაპი:

 თეორიული და პრაქტიკული ბუღალტერიის კომპლექსური  კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

  • თეორიული და პრაქტიკული ბუღალტერიის შესწავლა საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნათა შესაბამისად. იგი მოიცავს ბუღალტრული აღრიცხვის თეორიის, პრაქტიკის და ფინანსური აღრიცხვის საკითხებს, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის ბუღალტრულ ნაწილს.
  • კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამები: ორისი, სუპერფინი, ინფო ბუღალტერია.
  • დამწყები და მოქმედი ბუღალტრებისთვის ბუღალტრული კონსულტაციების გაწევა.
  • ბუღალტერთა სტაჟირების პროგრამა დამწყები და მოქმედი ბუღალტრებისთვის პროგრამებში: ორისი, სუპერფინი, ინფო ბუღალტერიაში.
  • საგადასახადო აღრიცხვის სახელმწიფო სისტემა Rs.ge - ს ფორმებთნ მუშაობა.
  • საბუღალტრო მომსახურება.
  •  Excel - ში საწარმოს საბუღალტრო დოკუმენტაციის და საქმის წარმოება.


კურსები განკუთვნილია:  ვინც ნულიდან იწყებს ბუღალტერიის შესწავლას,დამწყები ბუღალტრებისათვის,  ასევე, ფინანსური სპეციალობის მქონე და სხვა ნებისმიერი პროფესიის მსმენელებისათვის.

სწავლების მიმართულებები: ტრენინგ-კურსები ითვალისწინებს თეორიული და პრაქტიკული ბუღალტერიის, ფინანსური აღრიცხვის, საგადასახადო დეკლარაციების მომზადებას და წარდგენას rs.ge-ზე, კომპიუტერული პროგრამების: ორისი, სუპერფინი, ინფო ბუღალტერიის შესწავლას, რის საფუძველზეც, მსმენელები შეძლებენ ნებისმიერი სპეციფიკის: ვაჭრობის, მომსახურების, წარმოების, მშენებლობის, სოფლის მეურნეობის და არასამთავრობო ორგანიზაციებში მომდარი ფაქტების საფუძველზე პირველადი დოკუმენტების შედგენას  და ბუღალტრული პროცესების მართვას. 

სწავლების მეთოდი და უპირატესობები: ლექციები შედგება თეორიული და პრაქტიკული ნაწილისაგან. თეორიული მასალის ათვისება - პრაქტიკული მაგალითებით, ხოლო პრაქტიკული ბუღალტერიის შესწავლა - საბუღალტრო დოკუმენტების საფუძველზე.

კურსდამთავრებულები დამოუკიდებლად შეძლებენ: მთავარი ბუღალტრის, რიგითი ბუღალტრის, მოლარე-ოპერატორის საქმიანობას. დამოუკიდებლად შეძლებენ საწარმოში მომხდარი ფაქტების საფუძველზე, შესაბამისი დოკუმენტების შედგენა-დამუშავებას, ფინანსური შედეგის გამოყვანას და საგადასახადო ელექტრონულ დეკლარირებას. 

თეორიული და პრაქტიკული ბუღალტერიის ორთვიანი კურსის ღირებულება და პირობები: 
ღირებულების გადახდა შესაძლებელია ეტაპობრივად!
3 - 6 კაციან ჯგუფებში - 350 ლარი (თვეში 175 ლარი)
2 - კაციან ჯგუფში - 400 ლარი (თვეში 200 ლარი)
ინდივიდუალურად - 500 ლარი (თვეში 250 ლარი)

ლექციების რაოდენობა ინდივიდუალურად - 20 ლექცია, 2 -კაცი 22 ლექცია; ჯგუფში - 24 ლექცია
ლექციის ხანგრძლივობა ინდივიდუალურად - 1 საათი, 2 კაცი - 1.15 წთ. ჯგუფში: 1.30 წთ.


შემდეგი ეტაპი - მესამე თვე - კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამების შესწავლა შერჩევით, სურვილის შესაბამისად: ორისი-ORIS, ინფო-INFO, სუპერფინი-SUPERFIN. 1C   
 


საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამები;

ბუღალტრული პროგრამების შესწავლა მიმდინარეობს მოქმედი, რეალური ორგანიზაციების დოკუმენტების  შესწავლა-დამუშავების საფუძველზე!


ორისი - 8 ლექცია, ლექციის ხანგრძლივობა 1სთ. 
ღირებულება ინდივიდუალურად: 150 ლარი
კაციან ჯგუფში: 130 ლარი. 

ინფობუღალტერი - 8 ლექცია, ლექციის ხანგრძლივობა 1სთ. 
ღირებულება ინდივიდუალურად: 150 ლარი
ჯგუფში: 130 ლარი. 

სუპერფინი - 8 ლექცია, ლექციის ხანგრძლივობა 1სთ. 
ღირებულება ინდივიდუალურად: 150 ლარი
ჯგუფში: 130 ლარი. 

1C  -  შემსწავლელი კომპლექსური სასწავლო პროგრამა;
7 ლექცია - ლექციის ხანგრძლივობა - ინდივიდულაურად 1სთ; ჯგუფში - 1,30წთ.
ღირებულება ინდივიდუალურად - 400 ლარი
2 - 3 კაციან ჯგუფში - 300 ლარი

 


სტაჟირება -  დამწყები ბუღალტრებისთვის;

პრაქტიკის გავლა მიზნად ისახავს თეორიული ცოდნის გამოყენებას და პრაქტიკული გამოცდილების მიღებას. პრაქტიკის გავლისას, საშუალება გექნებათ, გამოავლინოთ თქვენი უნარ-ჩვევები და შესაძლებლობები. პრაქტიკული გამოცდილების მიღება შესაძლებელია როგორც ჩვენი ”ინტელექ ტ ცენტრის”  საბუთების დამუშავების შედეგად, ასევე ჩვენი პარტნიორი  კომპანიების საბუთების საშუალებით და თავად მსმენელის სამუშაო სპეციფიკაზე მორგრბით. მსმენელი იღებს მონაწილეობას რეალურ სამუშაო პროცესში,  ეცნობა თითოეულ დოკუმენტს და სწავლობს მის საფუძვლიან დამუშავებას საბუღალტრო კომპიუტერულ პროგრამებში.

ერთთვიანი სტაჟირება საბუღალტრო პროგრამასთან ერთად - 300 ლარი - 12 სალექციო კურსი - ინდივიდუალურად. თანხის გადახდა შესაძლებელია ორ ეტაპად!

ახალბედა დამწყები და უკვე მოქმედი ბუღალტრებისთვის შესაძლებელია საათობრივი კონსულტაცია, როგორც თეორიულ მასალაში, ისე საბუღალტრო კომპიუტერულ პროგრამებში. 


ერთი კონსულტაციის - ღირებულება  ინდიივიდუალურად - 1 საათი - 30 ლარი

კურსის დასრულების შემდეგ ჩატარდება გამოცდა და გაიცემა ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) შესაბამისი დონის სერტიფიკატი!

კურსებს უძღვება; პრაქტიკული გამოცდილების მქონე სერტიფიცირებული ტრენერი მრავალწლიანი წლიანი სამუშაო გამოცდილებით!

 

გაითვალისწინეთ!!! რაიონში მცხოვრებ პირებს გთავაზობთ ინტენსიური კურსის გავლას და ჩვენს სასტუმროში - „მოგზაურთა სახლში“ განთავსებას! თქვენთვის იმოქმედებს ფასდაკლება!!!
სასტუმროს  შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე - https://www.facebook.com/pg/TravelersHouseTbilisi/photos/?tab=album&album_id=635617943435936


წარმატებულ კურსდამთავრებულებს გავუწევთ რეკომენდაციას დამსაქმებელთან!
ინტელექტ ცენტრი აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა ქართულ, თუ უცხოურ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. შესაბამისად; ინტელექტ ცენტრის პარტნიორი ორგანიზაციებისგან სტაჟიორის ან კადრის მოთხოვნისთანავე მოხდება ჩვენი წარმატებული კურსდამთავრებულების მონაცემების გაგზავნა!

გაითვალისწინეთ: ”ინტელექტ ცენტრი” 19 წლის სასწავლო ცენტრია!

ჩვენი კურსდამთავრებულები არიან, როგორც ფიზიკური პირები, ისე ადგილობრივი, თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის კადრები!

ბმულზე იხილეთ „ინტელექტ ცენტრის“ მიერ მომზადებული ორგანიზაციები: http://intelc.ge/IntellectCenter/index.php?cat_id=44&lang=geo)


გახსოვდეთ, დიდი წარმატება სწორი არჩევანით იწყება!

თქვენ ნამდვილად გაქვთ საფუძველი, რომ ენდოთ ჩვენს 19 წლიან გამოცდილებას!

„ინტელექტ ცენტრში“ ყველა პირობა აშექმნილი თქვენთვის ხარისხიანი ცოდნის მისაღებად!


რეგისტრაციისთვის დაგვიკავშირდით:

შპს "ინტელექტ ცენტრი" 
მის: დავით აღმაშენებელის გამზ. N154, 
ბიზნეს ცენტრი "მწვანე ოფისი" 
მე-4 სართული, ოფისი № 6 
ტელ: 2 927218, 570 107548, 593 614552, 595050154- სასწავლო ცენტრის ადმინისტრაცია.
ვებ გვერდი: http://www.intelc.ge
ელ-ფოსტა: infointelc@gmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/pages/ინტელექტ-ცენტრი/550181635087607?fref=ts
 

მსგავსი განცხადებები
IT ინჟინერია - CISCO IT Essentials CompTIA A+ თბილისსა და რეგიონებში

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


16 იან - 14 თებ

PR მენეჯმენტის და მართვის ფსიქოლოგიის მოკლევადიანი კურსი თბილისსა და რეგიონებში

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


16 იან - 14 თებ

ბავშვთა  ფსიქოლოგიის უფასო ტრენინგ კურსი

ტრენინგების ცენტრი ინოვაციური განათლების სახლი IETC


08 იან - 06 თებ

ბუღალტერიის კომპლექსური კურსი +  საჩუქრად უფასო სტაჟირება ბუღალტრულ - აუდიტორიულ კომპანიაში

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


16 იან - 14 თებ

ბუღალტრული აღრიცხვის შემსწავლელი ინტენსიური კურსი 120 ლარად

ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებლის სასერტიფიკატო ცენტრი


08 იან - 06 თებ

გამყვანი ტურიზმის პრაქტიკული კურსი

Milky Way Travel


27 დეკ 2018 - 25 იან

გაძლიერებული Excel-ის (Advanced) შემსწავლელი ინტენსიური კურსი 60 ლარად

ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებლის სასერტიფიკატო ცენტრი


08 იან - 06 თებ


NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV