საოფისე პროგრამების და გაძლიერებული ექსელის კურსები;MS.Word,Excel

თარიღები: 09 იან - 07 თებ
მდებარეობა: თბილისი
ელ. ფოსტა: infointelc@gmail.com
ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები:  ტრენინგ კურსები

"ინტელექტ ცენტრი" აცხადებს მსმენელთა მიღებას საოფისე პროგრამების და გაძლიერებული ექსელის სხვადასხვა დონის შემსწავლელ სასერტიფიკატო კურსებზე!

კურსი გათვლილია აღნიშნული პროგრამების გავლით დაინტერესებული ნებისმიერი პირისთვის!


საოფისე პროგრამების პროფესიონალური დონის კურსი - სრული საოფისე პაკეტი!

 • სასწავლო პროგრამა მოიცავს; პრაქტიკულ სამუშაოებს და ყოველი გაკვეთილის შემდეგ დავალებებს, რაც უფრო ეფექტურს და ნაყოფიერს ხდის სასწავლო კურსს და ორიენტირებულია სწავლების შედეგზე!
 • ტრენინგ-პროგრამა დაფუძნებულია ლექციებზე, ტესტებსა და პრაქტიკულ სავარჯიშოებზე. 
 • კურსის გავლის შემდეგ მიღებულ ცოდნას აქტიურად გამოიყენებთ პრაქტიკაში, ნებისმიერი საოფისე საქმიანობისთვის!
 • კურსი ითვალისწინებს კომპიუტერთან მუშაობის ყველა აუცილებელი ელემენტების შესწავლას!


სასწავლო კურსის მიმოხილვა:

 • კომპიუტერის ძირითადი და დამხმარე მოწყობილობების ზოგადი მიმოხილვა;
 • სამუშაო ფანჯრის აღნაგობა; დამხმარე ინსტრუმენტალური პანელი;
 • ფაილების და საქაღალდეების შექმნა და მათი დალაგების სახეები;
 • მოქმედებები ფაილებსა და საქაღალდეებზე; იარლიყის შექმნა;
 • სამუშაო მაგიდაზე ფონის გამოცვლა; დასვენების რეჟიმი;
 • ფონტების ინსტალაცია;
 • MS Word 2007, 2010, 2013, 2016  Word-ის დოკუმენტის შექმნა;
 • ტექსტის ფორმატირების სახეები; ცხრილებთან მუშაობა; გრაფიკული ფაილის შემოტანა;
 • ტექსტის გარშემოვლის წესები; ფიგურებთან მუშაობა;
 • სატიტულო ფორმის დამზადება; სახაზავის მართვა; ზედა და ქვედა კოლონტიტულები;
 • შაბლონები; ჰიპერბმულები, სანიშნები;
 • ფურცლის მართვა; გადანომრვის სახეები;
 • სარჩევი: Footnote, endnote;
 • CV-ის დამზადება, ბეჭდვის პარამეტრები;
 • MS Excel 2007, 2010, 2013; 2016
 • ელექტრონული უჯრების გაცნობა; მუშაობა ელექტრონულ ცხრილებთან;
 • ტექსტური დარიცხვითი მონაცემები; არითმეტიკული ოპერატორები;(ფორმულის გამოყენება);
 • შაბლონები; ხშირად გამოყენებადი ფუნქციები (SUM, MAX, MIN, Average, Count);
 • მოქმედებები სვეტებზე და სტრიქონებზე; ცხრილების ფორმატირება და მონაცემთა ბაზების შექმნა; ხელფასის უწყისის შექმნა;
 • პროცენტული მაჩვენებლის გამოთვლა; დიაგრამების შექმნა;
 • მონაცემთა სორტირება, ფილტრაცია;
 • ლოგიკური ფუნქციები (if, if-if, iferror); ფუნქციები (sum-if, count-if, sumproduct, sum-ifs, count-ifs);
 • ბეჭდვის პარამეტრები;
 • MS PowerPoint 2007, 2010, 2013; 2016
 • სლაიდების შექმნა; გრაფიკული ფაილების შემოტანა;
 • ტექსტის რედაქტირება; სლაიდ - შოუს მოწყობა; ფონების შერჩევა; ვიდეო ინფორმაცია.
 • მუსიკის დადება. ჯგუფებად დაყოფა. ანიმაციები, დროის მომართვის სხვადასხვა შესაძლებლობები,
 • MS outlook Mail-ის რეგისტრაცია, კონტაქტების ჯგუფების შექმნა; კალენდრის მომართვა.
 • MS Publisher, ბუკლეტების, მენიუს, სერთიფიკატების მოდელის შექმნა.


პროგრამის გავლის შემდეგ კურსდამთავრებული შეძლებს: ნებისმიერი დოკუმენტის შექმნას და წარმოებას, როგორც ვორდში ასევე ელექტრონული ცხრილების გაკეთებას ექსელში, პრეზენტაციების და პუბლიკაციის შექმნას და სხვა, ელექტრონულ წერილებთან მუშაობას, აგრეთვე სკანერთან, პრინტერთან ვიდეოთვალთან და სხვა მოწყობილობებთან მუშაობას. 
მიღებულ ცოდნას აქტიურად გამოიყენებთ პრაქტიკაში, ნებისმიერი საოფისე საქმიანობისთვის!

კურსის ხანგრძლივობა: 12 ლექცია; (ბოლოს მე-13 გამოცდა-ტესტირება)
ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 3-ჯერ.
ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად - 1სთ, 2-3 კაცი -1,15 წთ, ჯგუფში 1.30 წთ.
კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად - 180 ლარი
2-3 კაციან ჯგუფში - 160 ლარი - ერთი მსმენელისთვის;
4-5 კაცი და მეტი ჯგუფში - 140 ლარი - ერთი მსმენელისთვის
საღამოს საათებში სწავლება მიმდინარეობს მხოლოდ ჯგუფებში! 


გაძლიერებული ექსელის სხვადასხვა დონის სასერტიფიკატო კურსები!

კურსები გათვლილია ფიზიკური და კორპორატიული პირებისთვის!

გაითვალისწინეთ: ტრენინგ-კურსებს უძღვებიან მაღალკვალიფიციური, პროფესიონალი, საერთაშორისო სერტიფიკატის მქონე ტრენერები!
18 წლის მანძილზე ჩვენს მიერ მომზადებულია სხვადასხვა წამყვანი კომპანიის კადრები; მენეჯერები, ფინანსისტები და ასევე უამრავი ფიზიკური პირი!
კომპანიები; შპს „საქაერონავიგაცია, "ბიდი კომპანი" - როშენის ოფიციალური დისტრიბუტორი საქართველოში, შპს „კერხერი“, შპს G&A Group, შპს "ვესტ ინვესტი", შპს "სანტე ჯი ემ თი პროდუქტები", შპს „მოზაიკა“, სსიპ საქ. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, შპს "ჯი დი სი", სსიპ ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება GIZ, შპს "ალბატროსი", შპს "ელთიბი", შპს ფარმაცევტული სახლი და სხვა.
იხილეთ ბმული: https://www.facebook.com/pg/IntellectCenterTbilisi/photos/?tab=album&album_id=1372268562878906
 

I დონე - Basic Level:
კურსი განკუთვნილია დამწყები მსმენელებისთვის, რომელთაც არ ჰქონიათ შეხება ქსელთან. 

კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

 • Start ცხრილის ტერმინოლოგიის გაცნობა; 
 • ექსელის ინტერფეისის შესწავლა; Help მიმოხილვა; 
 • Office ღილაკი და Save;
 • მონაცემთა შეყვანა და რედაქტირება; ფორმულების შეყვანა და რედაქტირება; 
 • სამუშაო წიგნის შენახვა და განახლება; 
 • ფონტები, ავტომატური შევსება და განლაგება; 
 • მონაცემთა ასლის აღება და გადატანა Paste Special;
 • მონაცემთა მონახვა, რედაქტირება; კომენტარების ჩასმა/რედაქტირება;
 • სვეტებთან და სტრიქონებთან მუშაობა; სვეტების და სტრიქონების ჩამატება, წაშლა, სვეტების და სტრიქონების დამალვა/ჩვენება; რამდენიმე სვეტის და სტრიქონზე ერთდროული მოქმედებების ჩატარება; 
 • უჯრის მოდიფიკაცია; 
 • Sort (მარტივი);
 • სამუშაო გვერდის მოდიფიკაცია;
 • სამუშაო გვერდებზე სახელების დარქმევა; სამუშაო გვერდების კოპირება და გადატანა; 
 • სამუშაო გვერდის ჩამატება, წაშლა, დამალვა და გამოჩენა; 
 • სამუშაო გვერდების დაგრუპვა, მათი კოპირება, წაშლა, დამალვა, zoom-ის გამოყენება; 
 • რამდენიმე სამუშაო ფურცლის ბეჭდვა;
 • საბაზისო ფორმულები; ოპერაციების ჩატარება უჯრებზე; ფორმულის შექმნა;
 • Autosum გამოყენება 
 • Sum, Average, Count, Max, Min. ფორმულების ძებნა, ფორმულების კოპირება, ფარდობითი და აბსოლუტური მისამართების გამოყენება;
 •  სამუშაო ფურცლის ფორმატირება, ტექსტის ფორმატირება; სვეტის და სტრიქონის ფორმატირება, რიცხვების ფორმატირება;
 • AutoFotmat და Format Painter გამოყენება;
 • პრინტერის ფუნქციები;
 • დოკუმენტის ამოსაბეჭდად მომზადება; Page Setup ფუნქციების მიმოხილვა, ბეჭდვა
 • დიაგრამების აგება; მარტივი დიაგრამების აგება, დიაგრამების მოდიფიცირება; დიაგრამების ბეჭდვა; ილუსტრაციები.


კურსის დასრულების შემდეგ;  გექნებათ ექსელის საბაზისო შესაძლებლობების კარგი ცოდნა. თავს იგრძნობთ უფრო კომფორტულად ექსელის სამუშაო გარემოში და შეძლებთ ცხრილების და გრაფიკების აგებას, კორექტირებას; გეცოდინებათ საბაზისო ფორმულები, რომელიც დაგეხმარებათ უფრო პროდუქტიული იყოს თქვენი სამუშაო ცხრილები და გრაფიკები, რომელთაც თქვენ თავად შექმნით და იქნება უფრო ეფექტური და პრეზენტაბელური.

პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს: 5 ლექციას. (ბოლოს მე-6 გამოცდა-ტესტირება)
ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 3-ჯერ,
ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად - 1სთ, 2-3 კაცი -1,15 წთ, ჯგუფში 1.30წთ.
კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად - 120 ლარი;
2-3 კაციან ჯგუფში: 110 ლარი - ერთი მსმენელისთვის;
4-5 კაციან ჯგუფში: 100 ლარი - ერთი მსმენელისთვის
საღამოს საათებში სწავლება მიმდინარეობს მხოლოდ ჯგუფებში!


II დონე - intermediate Level: 

განკუთვნილია მათთვის, ვინც უკვე იცის საბაზისო დონე და მუშაობს დიდ მონაცემთა ბაზებში. აღნიშნული კურსი დააინტერესებთ მათ, ვისაც უწევთ ფინანსური, სტატისტიკური ან სხვა საშედეგო ანალიზური ინფორმაციის დამუშავება-მომზადება Excel-ში. კურსის მიმდინარეობისას განვიხილავთ პრაქტიკულ ამოცანებს.

კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

 • დიდი მოცულობის სამუშაო გვერდზე მუშაობა;
 • freeze panes (არეალის დაფიქსირება);
 • Split Window (რამდენიმე ფანჯარასთან მუშაობა); 
 • Arrange All;
 • Page Break ოფციები და მათთან მუშაობა;
 • SHOW/HIDE Section;
 • Switch Windows;
 • ბევრ სამუშაო გვერდთან ან/ სამუშაო წიგნთან მუშაობა; სამუშაო გვერდებზე გადაადგილებები, მათი კოპირება და გადატანა ;
 • მონაცემთა კონსოლიდაცია; 
 • 3-D ფორმულები 
 • Paste Link გამოყენება; Hyperlink
 • თარიღებთან მუშაობა; 
 • Today Function, Now Function, Date, Hour, Day, Month, Mime, etc.
 • Math & Trig Functions
 • Even, Odd, Fract, int, floor, mod, round, ceiling, combin, GCD, power, product 
 • sqrt; subtotal; sumif; sumproduct; trunc; countif; averageif; etc.
 • Conditional Formulas and Formating; 
 • If Function, AND, OR, If Error
 • ინფორმაციული ფუნქციები
 • Conditional Formating; 
 • საძიებო ფორმულები
 • Vlookup; Hlookup; Lookup; match; index; 
 • List Management
 • სიის სტრუქტურა; 
 • Sort (Advanced) 
 • Auto Filter-ის გამოყენება; 
 • ფილტრის გამოყენება; advanced ფილტრის გამოყენება; 
 • Subtotals; Text Functions: concatenate, left, right, mid, Proper, Upper; Auditing
 • ფორმულის შემოწმება და ხარვეზების პოვნა; სამუშაო წიგნის, სამუშაო გვერდის და არეალის დაცვა.


კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ: 

 • სწრაფად დაამუშაოთ დიდი მონაცემთა ბაზები და განახორციელოთ მათზე მოქმედებები; ვრცელი ცხრილების მარტივ და პრეზენტაბელურ რეპორტებად გარდაქმნას; 
 • ფორმულების და ფორმატირებების ცოდნა საშუალებას მოგცემთ აკონტროლოთ ვადები პროდუქციაზე, ასევე დებიტორთა, თუ საკუთარი დავალიანებების გრაფიკი;
 • შეძლებთ მონაცემთა ბაზების ერთმანეთთან დაკავშირებას ისე, რომ ერთის განახლება იწვევდეს მეორის ავტომატურ განახლებას;
 • ფორმატინგის შეამცირებთ დიდ მონაცემებთან მუშაობისას ადამიანის მექანიკური შეცდომების მოხდენის ალბათობას; შეძლებთ რთულ ფორმულებთან მუშაობას და თავად ჩაწერილი ფორმულის ანალიზს Error-ის შემთხვევებში; დაა.შ.


პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს: 8 ლექციას. (ბოლოს მე-9 გამოცდა-ტესტირება)
ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 3-ჯერ, 
ლექციის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალურად - 1სთ, 2-3 კაცი -1,15 წთ, ჯგუფში 1.30წთ.
კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად: 200 ლარი,
2-3 კაციან ჯგუფში: 180 ლარი - ერთი მსმენელისთვის
4-5 კაციან ჯგუფში: 160 ლარი - ერთი მსმენელისთვის
საღამოს საათებში სწავლება მიმდინარეობს მხოლოდ ჯგუფებში!

III დონე - Advanced Level:

აღნიშნული კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვინც კარგად ფლობს წინა დონეებს, სურს გაეცნოს ექსელის უფრო რთულ და საინტერსო ფუნქციებს, შესაძლებლობებს და იყოს მეტად პროგრესული მონაცემთა ანალიზში. 

 • ლოგიკური ფუნქციები & Name Manager, Name Manager -ის გამოყენება, ფორმულაში Name-გამოყენება; IF+IF; IF+AND+OR, საძიებო ფორმულები: Vlookup (Advanced), Hlookup (Advanced), Lookup (Advanced), Offset, Indirect, match (advanced), index (advanced), Chooses, Address, Transpose, column, Columns, Row, 
 •  List Management (Advanced);
 • Data Validation: კრიტერიის დადგენა ტექსტის, თარიღის თუ რიცხვის შეზღუდვის დასაწესებლად, უჯრაში სიის შექმნა;
 • Database functions: Dsum, Daverage, Dcount, Dget, Dmax, Dmin, Dproduct etc.
 • Statistic functions: sumifs, averageifs, countifs, median, mode, rank, large etc.
 • PivotTablec & PivotCharts;
 • Analytic Options;
 • Goal Seek; 
 • Scenario Manager (სცენარებთან მუშაობა);
 • Data Table; Solver (ოპტიმიზაციის ფუნქცია);
 • Text Functions (advanced) find, replace, substitute, Lower, Value, Trim, text, t, len, rept, char
 • ფინანსური ფუნქციები: SLN, SYD, DDB, PV, FV, NPV, PMT, PPMT, PRICE, FVSCHEDULE, IPMT, IRR, INTRATE, ISPMT, XIRR, XNPV, etc. 
 • Protect and sharing
 • Macros-ის შექმნა, Macro Recorder-ის გამოყენება, მაკროსის რედაქტირება.


კურსის გავლის შემდეგ; გექნებათ აბსოლუტურად სრული წარმოდგენა და ცოდნა ექსელის უმაღლესი დონის ფუნქციებზე. შეძლებთ გამოიყენოთ ყველა ის შესაძლებლობა, რასაც ექსელი გაძლევთ თავისი ფორმულებით და ფუნქციებით, ასევე მონაცემთა ბაზების/ცხრილების მანიპულაციას Pivot Tables დახმარებით და Advanced ანალიზის ჩატარებას. შეძლებთ მაკროსების ჩაწერას რეკორდერის დახმარებით, რაც დაზოგავს თქვენს ყოველდღიურ რუტინაზე დასახარჯ დროს.

პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს: 10 ლექციას. 
ლექციების ინტენსივობა: კვირაში 3-ჯერ; ლექციის ხანგრძლივობა ჯგუფში 1.30წთ.
ღურებულება 2 - 5 კაციან ჯგუფში: 300 ლარი - ერთი მსმენელისთვის.
თანხის გადახდა შესაძლებელია ორ ეტაპად!
სწავლება მიმდინარეობს მხოლოდ ჯგუფებში - საღამოს საათებში!

კორპორატიული პირებისთვის სპეციალური შეთავაზება!!!
კორპორატიულ პირებს გთავაზობთ; კადრების მომზადებას, როგორც ჩვენს ტრენინგ ცენტრში, ასევე 5 და მეტი მსურველის შემთხვევაში ჩვენი ტრენერი გეწვევათ თქვენს კომპანიაში! სპეციალურად თქვენი მოთხოვნებიდან გამომდინარე შეიქმნება სპეციალიზირებული პროგრამა და მონაწილეთა რაოდენობის შესაბამისად მოხდება ფასების რეგულირება. 
ასევე გთავაზობთ; ექსპრეს ტრენინგების ჩატარებას ქალაქგარეთ, (ლისის ტბასთან) სასტუმრო რანჩოს სატრენინგო აუდიტორიაში!
რანჩო იხილეთ  ბმულზე - www.facebook.com/media/set/?set=a.653289834776786.1073741838.550181635087607&type=1
 

რაიონში მცხოვრებ პირებს გთავაზობთ ინტენსიური კურსის გავლას და ჩვენს სასტუმროში - „მოგზაურთა სახლში“ განთავსებას! თქვენთვის იმოქმედებს ფასდაკლება!!!
სასტუმროს  შესახებ ინფლრმაცია იხილეთ ბმულზე - https://www.facebook.com/pg/TravelersHouseTbilisi/photos/?tab=album&album_id=635617943435936


გაითვალისწინეთ; "ინტელექტ ცენტრი" 19 წლის სასწავლო ცენტრია!
ჩვენი კურსდამთავრებულები არიან, როგორც ფიზიკური პირები, ისე ადგილობრივი, თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის კადრები! ბმულზე იხილეთ "ინტელექტ ცენტრის" მიერ მომზადებული ორგანიზაციები:  http://intelc.ge/IntellectCenter/index.php?cat_id=44&lang=geo

"ინტელექტ ცენტრში" ყველა პირობაა შექმნილი თქვენთვის ხარისხიანი ცოდნის მისაღებად!

რეგისტრაციისთვის დაგვიკავშირდით:

შპს "ინტელექტ ცენტრი" 
მის: დავით აღმაშენებელის გამზ. N154, 
ბიზნეს ცენტრი "მწვანე ოფისი" 
მე-4 სართული, ოფისი № 6 
ტელ: 2 927218, 570 107548, 593 614552, 595050154 - ინტელექტ ცენტრის ადმინისტრაცია.
ვებ გვერდი: http://www.intelc.ge
ელ-ფოსტა: infointelc@gmail.com

Facebookhttp://www.facebook.com/pages/ინტელექტ-ცენტრი/550181635087607?fref=ts

მსგავსი განცხადებები
1C სააღრიცხვო პროგრამის შემსწავლელი პრაქტიკული კურსი

Rossoft Training Centre


22 იან - 20 თებ

IT ინჟინერია - CISCO IT Essentials CompTIA A+ თბილისსა და რეგიონებში

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


16 იან - 14 თებ

PR მენეჯმენტის და მართვის ფსიქოლოგიის მოკლევადიანი კურსი თბილისსა და რეგიონებში

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


16 იან - 14 თებ

ბავშვთა  ფსიქოლოგიის უფასო ტრენინგ კურსი

ტრენინგების ცენტრი ინოვაციური განათლების სახლი IETC


08 იან - 06 თებ

ბუღალტერიის კომპლექსური კურსი +  საჩუქრად უფასო სტაჟირება ბუღალტრულ - აუდიტორიულ კომპანიაში

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


16 იან - 14 თებ

ბუღალტერიის კომპლექსური კურსი/საბუღალტრო პროგრამები-ORIS,INFO,SUPERFIN.1C

ინტელექტ ცენტრი


09 იან - 07 თებ

ბუღალტრული აღრიცხვის შემსწავლელი ინტენსიური კურსი 120 ლარად

ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებლის სასერტიფიკატო ცენტრი


08 იან - 06 თებ


NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV