უცხო ენების (ინგლისური, რუსული, პოლონური, გერმანული, თურქული) შემსწავლელი კურსი

თარიღები: 18 იან - 06 თებ
მდებარეობა: თბილისი
ელ. ფოსტა: info.training@geu.edu.ge
ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები:  ტრენინგ კურსები

,,ქართულ - ევროპული უმაღლესი სასწავლებლის“ სასერტიფიკატო ცენტრმა დაიწყო მსმენელთა მიღება უცხო ენების (ინგლისური, რუსული, პოლონური, გერმანული და თურქული) შემსწავლელ კურსებზე და გთავაზობთ ფასდაკლებას:


ინგლისური ენა

კურსს გაუძღვება მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი
კურსის ხანგრძლივობა: 8 მეცადინეობა; მეცადინეობები ჩატარდება: კვირაში 2–ჯერ, 1.30 საათი (მეცადინეობების გრაფიკის შეთანხმება მოხდება მსმენელის სურვილისამებრ)
ჯგუფში მსმენელთა მაქსიმალური რაოდენობა: 10 მსმენელი
ჯგუფში მსმენელთა მინიმალური რაოდენობა: 6 მსმენელი
კურსის ღირებულება ჯგუფში შეადგენს: ფასდაკლებით 45 ლარი
კურსის ღირებულება ინდივიდუალურად შეადგენს: 100-170 ლარს 
კურსის ბოლოს  გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი (ინგლისურ ენაზე/ქართულ ენაზე).

სასწავლო კურსის მსვლელობისას თითოეული მსმენელი პერსონალურად უზრუნველყოფილი იქნება სასწავლო მასალით (ელექტრონული ვერსია).

მეთოდი ნებისმიერი ასაკისა თუ პროფესიის ადამიანისთვის არის განკუთვნილი. მეთოდი ძალიან მარტივი, საინტერესო და სახალისოა. ძირითად მასალას ჩვენი მსმენელები ადგილზევე ითვისებენ. რაც ყველაზე მთავარია, სწავლება პირდაპირი მეთოდით ხდება, რაც ინგლისურ ენაზე ფიქრისა და აზროვნების რეფლექსების ჩამოყალიბებას გულისხმობს. ჩვენთან ბევრი პასიური ცოდნით მოდის - აქვთ გარკვეული ცოდნა, მაგრამ საუბარს ვერ ახერხებენ. ჩვენ ამ პასიურ ცოდნას, ასე ვთქვათ, აქტივად ვაქცევთ."

შესაბამისი დონის შერჩევა მოხდება ტესტირების საფუძველზე.

ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი მოიცავს:

 • გრამატიკის და ლექსიკის შესწავლას
 • დიდი ყურადღება ეთმობა წერის, კითხვის, მეტყველების, გამოთქმის და მოსმენის უნარ-ჩვევების განვითარებას
 • მეცადინეობისას გამოიყენება თეორიული და პრაქტიკული მასალები, ტესტები და სხვადასხვა სავარჯიშოები, ვიდეო და აუდიო გაკვეთილები


ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი მოიცავს 6 დონეს, თითოეული დონე მოიცავს მაქსიმუმ 3 თვეს:

Beginner: ინდივიდუალურად – 100 ლარი
Elementary: ინდივიდუალურად – 120 ლარი
Pre-Intermediate: ინდივიდუალურად – 140 ლარი
Intermediate: ინდივიდუალურად – 150 ლარი
Upper-Intermediate: ინდივიდუალურად – 160 ლარი
Advanced: ინდივიდუალურად – 170 ლარი

რუსული ენა

კურსს გაუძღვება მაღალკვალიფიციური რუსულენოვანი სპეციალისტი
კურსის ხანგრძლივობა: 8 მეცადინეობა; მეცადინეობები ჩატარდება: კვირაში 2-ჯერ, 1.30 საათი (მეცადინეობების გრაფიკის შეთანხმება მოხდება მსმენელის სურვილისამებრ)
ჯგუფში მსმენელთა მაქსიმალური რაოდენობა: 10 მსმენელი
ჯგუფში მსმენელთა მინიმალური რაოდენობა: 6 მსმენელი
კურსის ღირებულება ჯგუფში შეადგენს: 40 ლარი
კურსის ღირებულება ინდივიდუალურად შეადგენს: 150 ლარს
კურსის ბოლოს  გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი (ინგლისურ ენაზე/ქართულ ენაზე/რუსულ ენაზე).

სასწავლო კურსის მსვლელობისას თითოეული მსმენელი პერსონალურად უზრუნველყოფილი იქნება სასწავლო მასალით (ქსერო ასლები ან ელექტრონული ვერსია).

სასწავლო კურსი განკუთვნილია ნებისმიერი ასაკის და დონის მქონე მსურველისათვის, დაფუძნებულია გრამატიკისა და ლექსიკის ეფექტურ შესწავლაზე, კომუნიკაციისა და მეტყველების უნარ-ჩვევების გამომუშავებაზე. კურსის განმავლობაში გამოყენებული იქნება თეორიული და პრაქტიკული მასალები, ტესტები, დიალოგები და სხვადსხვა სავარჯიშოები. აგრეთვე დიდი ყურადღება დაეთმობა ვიდეო და აუდიო გაკვეთილებს.
რუსული ენის შემსწავლელი კურსი მოიცავს შემდეგ დონეებს:

A1 (Breakthrough) – Элементарный уровень

A2 (Waystage) – Предпороговый (базовый) уровень

B1 (Threshold) – Пороговый уровень

B2 (Vantage) – Постпороговый (продвинутый) уровень

C1 (Effective operational proficiency) – Уровень компетентного владения

C2 (Mastery) – Уровень носителя (професионального владения) языка

თითოეული დონე მოიცავს 3 თვეს. აღნიშნული ფასდაკლება გაგრძელდე სწავლის შეწყვეტამდე.


პოლონური ენა

კურსს გაუძღვება მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი
კურსის ხანგრძლივობა: 8 მეცადინეობა; მეცადინეობები ჩატარდება: კვირაში 2-ჯერ, 1.30 საათი (მეცადინეობების გრაფიკის შეთანხმება მოხდება მსმენელის სურვილისამებრ)
ჯგუფში მსმენელთა მაქსიმალური რაოდენობა: 10 მსმენელი
ჯგუფში მსმენელთა მინიმალური რაოდენობა: 4 მსმენელი
კურსის ღირებულება ჯგუფში შეადგენს: ფასდაკლებით 100 ლარს
კურსის ღირებულება ინდივიდუალურად შეადგენს: 170 ლარს 
კურსის ბოლოს  გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი (პოლონურ ენაზე/ინგლისურ ენაზე/ქართულ ენაზე).


სასწავლო კურსის მსვლელობისას თითოეული მსმენელი პერსონალურად უზრუნველყოფილი იქნება სასწავლო მასალით (ქსერო ასლები ან ელექტრონული ვერსია).

თითოეული დონე მოიცავს 3 თვეს. 
პოლონური ენის შემსწავლელი კურსი მოიცავს:

 • გრამატიკის და ლექსიკის შესწავლას;
 • დიდი ყურადღება ეთმობა წერის, კითხვის, მეტყველების, გამოთქმის და მოსმენის  უნარ-ჩვევების განვითარებას;
 • მეცადინეობისას გამოიყენება თეორიული და პრაქტიკული მასალები, ტესტები და სხვადასხვა სავარჯიშოები, ვიდეო და აუდიო გაკვეთილები.

 

გერმანული ენა
კურსს გაუძღვება მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი
კურსის ხანგრძლივობა: 8 მეცადინეობა; მეცადინეობები ჩატარდება: კვირაში 2-ჯერ, 1.30 საათი (მეცადინეობების გრაფიკის შეთანხმება მოხდება მსმენელის სურვილისამებრ)
ჯგუფში მსმენელთა მაქსიმალური რაოდენობა: 10 მსმენელი
ჯგუფში მსმენელთა მინიმალური რაოდენობა: 5 მსმენელი
კურსის ღირებულება ჯგუფში შეადგენს: ფასდაკლებით 70 ლარი
კურსის ღირებულება ინდივიდუალურად შეადგენს: 150 ლარს
კურსის ბოლოს  გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი (ქართულ ენაზე/გერმანულ ენაზე/ინგლისურ ენაზე).


სასწავლო კურსის მსვლელობისას თითოეული მსმენელი პერსონალურად უზრუნველყოფილი იქნება სასწავლო მასალით (ელექტრონული ვერსია).


ენის შესწავლა მიმდინარეობს თანამედროვე, ევროპული სწავლების შესაბამისად, როგორც ინდივიდუალურად, ისე ჯგუფურად. ცენტრში შექმნილია ყველანაირი პირობა, რომ მსმენელმა მშვიდ გარემოში ეფექტურად შეძლოს ცოდნის ათვისება.

გასაუბრების და ტესტის საფუძველზე ხდება სტუდენტის შესაბამის კურსზე ჩარიცხვა.
 
კურსი მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს:

მარტივი კომუნიკაცია:
3 თვიანი ინტენსიური კურსი:  წერა, კითხა, მოსმენა, საუბარი

გოეთეს ინსტიტუტის სტანდარტით დონის: A1 - A2 Start Deutsch; სერთიფიკატისთვის მომზადება.

Au-Pair პროგრამა.
არა მარტო გამოცდისათვის მომზადება - ენის საკომუკიკაციო დონეზე შესწავლა, ყოველდღიური სასაუბრო თემებისათვის საჭირო ლექსიკური მარაგის კარგი ცოდნით, კულტურისა და წეს-ჩვეულებების გაცნობა.

 

 თურქული ენა
კურსს გაუძღვება მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი
კურსის ხანგრძლივობა: 8 მეცადინეობა; მეცადინეობები ჩატარდება: კვირაში 2-ჯერ, 1.30 საათი (მეცადინეობების გრაფიკის შეთანხმება მოხდება მსმენელის სურვილისამებრ)
ჯგუფში მსმენელთა მაქსიმალური რაოდენობა: 10 მსმენელი
ჯგუფში მსმენელთა მინიმალური რაოდენობა: 4 მსმენელი
A1 დონის ღირებულება შეადგენს: ფასდაკლებით  (8 მეცადინეობა) ღირებულება შეადგენს 80 ლარს
A2 და B1 დონეების ღირებულება შეადგენს: ფასდაკლებით (12 მეცადინეობა) ღირებულება შეადგენს 100 ლარს
B2 და C1 დონეების ღირებულება შეადგენს: ფასდაკლებით (12 მეცადინეობა) ღირებულება შეადგენს 100 ლარს
A1 დონის ღირებულება ინდივიდუალურად შეადგენს: 150 ლარს (8 მეცადინეობა) 
A2 და B1 დონეების ღირებულება ინდივიდუალურად შეადგენს: 180 ლარს (12 მეცადინეობა) 
B2 და C1 დონეების ღირებულება ინდივიდუალურად შეადგენს: 180 ლარს (12 მეცადინეობა) 

კურსის ბოლოს  გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი (თურქულ ენაზე/ქართულ ან ინგლისურ ენაზე).

მეცადინეობების გრაფიკის შეთანხმება მოხდება მსმენელის სურვილისამებრ

სასწავლო კურსის მსვლელობისას თითოეული მსმენელი პერსონალურად უზრუნველყოფილი იქნება დამატებითი სასწავლო მასალით (ქსერო ასლები ან ელექტრონული ვერსია).

სასწავლო კურსი განკუთვნილია ნებისმიერი ასაკის და დონის მქონე მსურველისათვის, დაფუძნებულია გრამატიკისა და ლექსიკის ეფექტურ შესწავლაზე, კომუნიკაციისა და მეტყველების უნარ-ჩვევების გამომუშავებაზე. კურსის განმავლობაში გამოყენებული იქნება თეორიული და პრაქტიკული მასალები, ტესტები, დიალოგები და სხვადსხვა სავარჯიშოები. აგრეთვე დიდი ყურადღება დაეთმობა ვიდეო და აუდიო გაკვეთილებს.


თურქული ენის შემსწავლელი კურსი მოიცავს შემდეგ დონეებს:

 •  Level A1 (Temel Seviye 2) – Beginner level 

A1 დონის ხანგრძლივობა: 3 თვე (24 მეცადინეობა); მეცადინეობები ჩატარდება: კვირაში 2-ჯერ, 1.30 საათი

 • Level A2 (Temel Seviye 4) – Elementary level

A2 დონის ხანგრძლივობა: 3 თვე (36 მეცადინეობა); მეცადინეობები ჩატარდება: კვირაში 3-ჯერ, 1.30 საათი

 • Level B1 (Orta Seviye 4) – Intermediate level

B1 დონის ხანგრძლივობა: 4 თვე (48 მეცადინეობა); მეცადინეობები ჩატარდება: კვირაში 3-ჯერ, 1.30 საათი

 • Level B2 (Yüksek Seviye 2) – Pre – advance level

B2 დონის ხანგრძლივობა: 5 თვე (60 მეცადინეობა); მეცადინეობები ჩატარდება: კვირაში 3-ჯერ, 1.30 საათი

 •  Level C1 (Yüksek seviye 4) – Advance level

C1 დონის ხანგრძლივობა: 5 თვე (60 მეცადინეობა); მეცადინეობები ჩატარდება: კვირაში 3-ჯერ, 1.30 საათი


სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ თქვენ თავისუფლად შეძლებთ საუბარს ნებისმიერ თქვენთვის სასურველ თემაზე. 


საკონტაქტო მონაცემები:
მისამართი: ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 16 (შემოსასვლელი მიცკევიჩის 27ბ–დან)
ტელ: +995 593 65 24 05
ელ-ფოსტა:  info.training@geu.edu.ge
ვებ-გვერდი: www.geu.edu.ge
 

მსგავსი განცხადებები
IT ინჟინერია - CISCO IT Essentials CompTIA A+ თბილისსა და რეგიონებში

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


16 იან - 14 თებ

PR მენეჯმენტის და მართვის ფსიქოლოგიის მოკლევადიანი კურსი თბილისსა და რეგიონებში

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


16 იან - 14 თებ

ბავშვთა  ფსიქოლოგიის უფასო ტრენინგ კურსი

ტრენინგების ცენტრი ინოვაციური განათლების სახლი IETC


08 იან - 06 თებ

ბუღალტერიის კომპლექსური კურსი +  საჩუქრად უფასო სტაჟირება ბუღალტრულ - აუდიტორიულ კომპანიაში

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


16 იან - 14 თებ

ბუღალტერიის კომპლექსური კურსი/საბუღალტრო პროგრამები-ORIS,INFO,SUPERFIN.1C

ინტელექტ ცენტრი


09 იან - 07 თებ

გამყვანი ტურიზმის პრაქტიკული კურსი

Milky Way Travel


27 დეკ 2018 - 25 იან

ბუღალტრული აღრიცხვის შემსწავლელი ინტენსიური კურსი 120 ლარად

ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებლის სასერტიფიკატო ცენტრი


08 იან - 06 თებ


NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV