კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი სკოლამდელი აღზრდის მასწავლებელთათვის გორსა  და  თბილისში

თარიღები: 29 ნოემ - 28 დეკ
მდებარეობა: გორი თბილისი
ელ. ფოსტა: bdc.academy@gmail.com
ტელეფონი: +995 32 251 47 30
ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები:  ტრენინგ კურსები

სკოლამდელი აღზრდის მასწავლებელთათვის  კვალიფიკაციის ამაღლების კურსი გორსა  და  თბილისში

 

ტრენინგში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ სკოლამდელი დაწესებულების აღმზრდელებს, ფსიქოლოგებს და ამ სფეროთი დაინტერესებულ პირებს ,რომლებიც  ტრენინგის ფარგლებში გაეცნობიან აღზრდის თანამედროვე მეთოდებსა და სწავლების ფსიქოლოგიურ ფაქტორებს. ასევე მიიღებენ ინფორმაციას სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აღსაზრდელებთან მუშაობის სპეციფიკის შესახებ.

 

 

პროგრამის  შინაარსი :

 • სკოლამდელი ასაკის  ბავშვის  განვითარება ასაკისა და  და სფეროების მიხედვით
 • ფიზიკური, მოტორული, თვითმოვლა, მეტყველება/კომუნიკაცია,წერისათვის მზაობა, შემეცნებითი , სოციალურ-ემოციური
 • სკოლამდელი ასაკის  ბავშვის  უნარების  მრავალმხრივი განვითარების ხელშემწყობი მეთოდები და სტრატეგიები.
 • მნემოტექნიკა
 • ევრისტიკული დაკვირვება
 • მეთოდიკა – წარმოსახვითი ხედვა
 • მეთოდიკა- ჰიპერბოლიზაცია
 • აგლუტინაციის მეთოდიკა
 • თვალსაჩინო-ვიზუალური ტექნიკები
 • ვერბალური მეთოდები
 • პრაქტიკული მეთოდიკები.

 

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელს   აქვს:

 • ზოგადი ცოდნა სკოლამდელ საფეხურზე ბავშვის სწავლასა და განვითარებასთან დაკავშირებით, რაც გულისხმობს  განათლების თეორიებისა  და მეთოდოლოგიის საფუძვლების, სწავლისა და სწავლების რიგი სტრატეგიებისა და თეორიების, საგანმანათლებლო სისტემის სტრუქტურისა და მიზნების, პედაგოგიური ეთიკის, მოსწავლის ასაკობრივი განვითარების ძირითადი კანონზომიერებების, ინკლუზიური განათლების, მულტიკულტურული და მულტილინგვური მიდგომებისა და პრინციპების, შეფასების მეთოდების, ფორმებისა და პრინციპების ზოგად ცოდნას;
 • განათლების თეორიებისა და მეთოდოლოგიის გამოყენების უნარი;
 • ინფორმაციის ანალიზისა და დარგობრივი ლიტერატურის წაკითხვა-გაანალიზების უნარი.
 • ტრეინინგის დასრულების  შემდეგ გაიცემა  ორენოვანი  სერტიფიკატი  და სარეკომენდაციო წერილი .

 

მიმდინარეობს რეგისტრაცია:

 • მის.თბილისი  დ.აღმაშენებელის გამ. 172,
 • გორი  .გარსევანიშვილის ქ. 3,  

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

bdc.academy@gmail.com

+995 32 251 47 30;  +995 593 25 25 08;  +995 593 00 06 84

http://bdc-academy.ge

მსგავსი განცხადებები
1C სააღრიცხვო პროგრამის შემსწავლელი პრაქტიკული კურსი

Rossoft Training Centre


11 დეკ - 09 იან 2019

CCNA Routing & Switching Essentials

კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია


29 ნოემ - 28 დეკ

CISCO-ს სერტიფიცირებული პედაგოგი

VIP Intellect Group


06 დეკ - 04 იან 2019

IT ინჟინერია - CISCO IT Essentials CompTIA A+ თბილისსა და რეგიონებში

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


19 ნოემ - 18 დეკ

IT ინჟინერია/ კომპიუტერული სისტემები და ქსელების კურსი

კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია


29 ნოემ - 28 დეკ

Ms. Word-ის და Ms. Exce-ის გაძლიერებული/კომბინირებული კურსი

კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია


29 ნოემ - 28 დეკ

PR მენეჯმენტის და მართვის ფსიქოლოგიის მოკლევადიანი კურსი თბილისსა და რეგიონებში

უნივერსალური ცოდნის აკადემია UNIKO


19 ნოემ - 18 დეკ

NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV
NoLogoAvailable
დატოვე CV