დირექტორის  მოადგილე ზესტაფონში

სამშენებლო კოლეჯი კონსტრუქტ2

თარიღები: 10 ოქტ - 20 ოქტ
მდებარეობა: ზესტაფონი
დასაქმების ფორმა: სრული განაკვეთი
განათლება: ბაკალავრი
გამოცდილება: 3 - 5 წლამდე
ელ. ფოსტა: m2jobs@m2.ge
ადმინისტრაცია:  ადმინისტრაციული თანაშემწე ბუღალტერია/ფინანსები:  ფინანსები(ზოგადი) ტრენინგ-კურსები/სასწავლო პროგრამები:  განათლების სექტორი

სს „m2 უძრავი ქონება“ აცხადებს ვაკანსიას ა(ა)იპ  სამშენელო კოლეჯი "კონსტრუქტ2"-ის დირექტორის  მოადგილის თანამდებობაზე, ქ. ზესტაფონში.

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • მართავს ფინანსებსა და მიმდინარე ხარჯებს;
 • აკონტროლებს საგადასახადო და სააღრიცხვო დოკუმენტაციას;
 • აკონტროლებს ფულადი სახსრების ბრუნვას;
 • უზრუნველყოფს ფინანსური ოპერაციების კანონმდებლობასთან შესაბამისობას;
 • ახორციელებს მიმდინარე ფინანსური ტრანზაქციების დადგენილი პროცედურების შესაბამისობას; ახორციელებს სასწავლო დოკუმენტაციის,  მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტების მომზადებაზე და გაცემაზე კონტროლს.
 • უზრუნველყოფს ფინანსურ ანგარიშების (თვიური, კვარტალური, წლიური, საბოლოო)  წარმოებას;
 • უზრუნველყოფს ზემდგომი პირებისათვის კოლეჯის საქმიანობის შესახებ სწორი და სრულყოფილი ფინანსური ინფორმაციის მიწოდებას;
 • ხელმძღვანელობს დაქვემდებარებული სტრუქტურის  თანამშრომლებს;
 • გეგმავს და აკონტროლებს ბიუჯეტს; უზრუნველყოფს, კოორდინაციას და კონტროლს უწევს კოლეჯის მიერ განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურებს;
 • შესასყიდი ობიექტის შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების დადგენის მიზნით მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორთან და სხვა სამსახურებთან ერთად ახდენს ბაზრის მოკვლევის კოორდინაციას და კონტროლს;
 • მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორთან ერთად აკონტროლებს კოლეჯის მატერიალურ რესურსებს 
 • ხელმძღვანელობს საგანმანათლებლო პროგრამებისსტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენისა და ავტორიზაციისათვის თვითშეფასების ანგარიში/კითხვარისმომზადების პროცესს.
 • ახორციელებს საგანმანათლებლო პროგრამების მონიტორინგსდა შეიმუშავებს შესაბამის  რეკომენდაციებს განსახორციელებელი ცვლილებების შესახებ.
 • ხელმძღვანელობს კოლეჯის სტრატეგიული და მიმდინარე  სამოქმედო გეგმების პროექტების მომზადებას.
 • ახორციელებს სასწავლო წლის ორგანიზებული დაწყებისათვის საჭირო ღონისძიებებს.
 • უზრუნველყოფს სასწავლო  ჯგუფების რაოდენობისა და  ჯგუფებში სტუდენტთა რაოდენობის განსაზღვრას პროფესიების შესაბამისად.
 • ახორციელებს ზედამხედველობას სასწავლო გეგმის შესაბამისად  პედაგოგებზე საათების განაწილებაზე   და ადგენს  მასწავლებელთა ტარიფიკაციას.
 • ყოველთვიურად აწვდის მასწავლებელთა მიერ ჩატარებული საათების უწყისს მთავარ ბუღალტერს.    
 • ხელმძღვანელობს თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობების ცხრილის შედგენას,  შუალედური და და დასკვნითი  გამოცდების  ჩატარების პროცესს.
 • ხელმძღვანელობს  სსსმ პირთა ჩართულობას საგანმანათლებლო პროცესში.
 • ხელმძღვანელობს  სასწავლო სახელოსნოების და სასწავლო  აუდიტორიების აღჭურვის, განახლების და შევსების პროცესს,თანამედროვე ტექნოლიგიების შესაბამისად.
 • ახორციელებს ყოველდღიურ კონტროლს სასწალო პროცესის მიმდინარეობაზე.
 • ახორციელებს სასწავლო დოკუმენტაციის,  მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტების მომზადებაზე და გაცემაზე კონტროლს.
 • ხელმძღვანელობს საკურატორო დარგში ვაკანსიების პროცესს, საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შედგენას და  შერჩეულ კანდიდატს წარადგენს დირექტორთან.
 • ხელმძღვანელობს სწავლების ახალი მეთოდების დანერგვას.
 • ხელმძღვანელობს  სტუდენტთა ნამუშევრების გამოფენისპროცესს.
 • ხელმძღვანელობს სხვადასხვა სემინარებში, ოლიმპიადებში, კონფერენციებსა და ტრენინგებში სტუდენტთა და მასწავლებელთა მაღალ ჩართულობას.
 • მონაწილეობს კოლეჯის საფინანსო გეგმის და ხარჯთაღრიცხვების შედგენაში;
 • მონაწილეობს კოლეჯის სასწავლო მეთოდური ლიტერატურის ფონდის შექმნაში
 • მონაწილეობს   კოლეჯის ვებ-გვერდზე დასადები  ინფორმაციისმიწოდებაში.
 • აწარმოებს დაქვემდებარებულ თანამშრომელთა  სათანადომითითებების და დავალებების მიცემას და მათ მიერ სამსახურეობრივი მოვალეობების დროულ, ხარისხიან შესრულებაზე  კონტროლს
 • უზრუნველყოფს თანამშრომელთა  კოორდინირებულ მუშაობას.
 • ხელმძღვანელობს სტუდენტთა, პედაგოგთა და დაქვემდებარებული პერსონალის წახალისებისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის (მათ შორის ვადამდე მოხსნის),   ასევე, ამ უკანასკნელთა პროფესიული გადამზადებისა თუ კვალიფიკაციის ამაღლების მიზანშეწონილობის განსაზღვრასა და შესაბამისი შუამდგომლობის დაყენებას  დირექტორის წინაშე;
 • ახორციელებს სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ საკითხებზე  ბრძანების პროექტების მომზადებას.
 • აწარმოებს კოლეჯის დირექტორის მოთხოვნისამებრ პედაგოგიური კადრებისა და ადმინისტრაციის წევრების მიერ წარმოდგენილი ანგარიშების განხილვას  გაწეული მუშაობის  შესახებ;
 • ხელმძღვანელობს მუდმივ მოქმედ საინვენტარიზაციო კომისიას.
 • მიღებაჩაბარების აქტის საფუძველზე აწარმოებს არქივში დოკუმენტაციის გადაცემას.
 • აწარმოებს მონიტორინგს. საერთაშორისო თანამშრომლობის, სოც. პარტნიორების, თვითმმართველი ორგანოების და სხვა სტრუქტურებთან განხორციელებულ ურთიერთთანამშრომლობაზე.
 • ასრულებს დირექტორის მოვალეობას, მისი არყოფნის  შემთხვევაში.
 • ანგარიშვალდებულია დირექტორის წინაშე. 

 

სავალდებულო  საკვალიფიკაციო  მოთხოვნები:

 • უმაღლესი  განათლება სასურველია ფინანსებში;
 • სამუშაო გამოცდილება (სასურველია ფინანსურ სფეროში) - არანაკლებ 3 წელი;

 

აუცილებელი ცოდნა და უნარები:

 • საოფისე პროგრამების ცოდნა მაღალ დონეზე (MS Word, Excel, Outlook);
 • უცხო ენების ცოდნა (ინგლისური სავალდებულოა, გერმანული ჩაითვლება უპირატესად)
 • პასუხისმგებლობა და ორგანიზებულობა;
 • დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • სტრესულ სიტუაციებში მუშაობის უნარი;
 • კომუნიკაბელურობა,
 • გუნდური მუშაობის უნარი;
 • გუნდის მართვის უნარი


დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ, გამოაგზავნოთ თქვენი რეზიუმე  ელექტრონული ფოსტით მისამართზე: m2jobs@m2.ge  2018 წლის 20 ოქტომბრისა (გამოგზავნის შემთხვევაში გთხოვთ, მიუთითოთ ვაკანსიის დასახელება).
 

მსგავსი განცხადებები
ადმინისტრაციის სპეციალისტი/ სტაჟიორი

დელტა დევლოპმენტ გრუპი


01 ოქტ - 30 ოქტ

ოფისის მენეჯერი

ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრი


08 ოქტ - 06 ნოემ

რექტორის თანაშემწე

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი


15 ოქტ - 22 ოქტ

3D – მაქსის პედაგოგი

სასწავლო ცენტრი ერთობა


10 ოქტ - 08 ნოემ

Backend Controller

GAMESCALE


05 ოქტ - 03 ნოემ

CMA-საერთაშორისო სერთიფიკატი ფინანსური მენეჯერებისთვის

International Leading Professionals


18 სექ - 17 ოქტ

Commercial Coordinator

ველინგტონი


28 სექ - 27 ოქტ